24. februar 2017

Arbejdsrettens kendelse af 12. januar 2017 om virksomhedsoverdragelse ved buskørsel

Kommunens overtagelse af buskørsel fra en privat leverandør var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Der var tale om en økonomisk enhed, der bevarede sin identitet, idet kommunen – fra en vognmand (tredjemand) - købte 15 af de 22 busser den tidligere leverandør havde anvendt og samtidig ansatte alle eller stort set alle de chauffører den tidligere leverandør havde anvendt til buskørsel for kommunen.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Arbejdsrettens kendelse af 12. januar 2017 om virksomhedsoverdragelse ved buskørsel