22. februar 2017

Aftale mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark for 2017 er i hus

KKR formand Egon Fræhr og Væksthusets bestyrelsesfor-mand H P Geil har underskrevet aftalen for 2017 mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark.

Som en del af aftalen mellem KL og regeringen om væksthusene, laves der hvert år en regional aftale mellem KKR og det lokale væksthus.

KL indgår samtidig hvert år en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om de nationale mål for væksthusenes indsats. Den nationale aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet blev indgået i december 2016 og sætter retning og fastlægger de nationale mål for de fem væksthuse i 2017.

Aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark har taget højde for de nationale mål samt de regionale behov.

Et enigt KKR Syddanmark kunne derfor den 6. februar godkende aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark og lade de to formænd underskrive aftalen.

Du kan se aftalen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Aftale 2017 mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark