20. december 2017

Udvikling af anbefalinger for god praksis i botilbud

Ønsker ledelse og medarbejdere af sociale botilbud i din kommune at udvikle kvaliteten i botilbud til mennesker med omfattende funktionsnedsættelser? Så meld dig til at være med til at afprøve og udvikle anbefalinger for god praksis i fremtidens botilbud.

Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Fremfærd Særlige Behov gennemfører i 2017-2019 projektet "Fremtidens Boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser". Socialpædagogerne og KL er projekledere og DEFACTUM i Region Midtjylland er udførende konsulenter på opgaven.

Frem mod august 2019 sætter projektet fokus på, hvordan den faglige indsats i botilbud kan udvikles og nytænkes med fokus på borgernes selvbestemmelse og selvstændighed.

Målet er udvikling og aprøvning

Målet er at udvikle og afprøve en række anbefalinger til god praksis. Praksisformerne belyser bl.a. disse spørgsmål:

  • Hvordan inddrager et botilbud de ressourcer, der findes i lokalsamfundet?
  • Hvordan sætter et botilbud fokus på borgernes håb og drømme?
  • Hvilke strategier kan ledelsen tage i brug i samarbejdet med pårørende?
  • Hvordan opnår medarbejderne en fælles tilgang til hverdagssituationer?

Hvad får dit tilbud ud af det?

Vi søger botilbud, der er motiverede for at indgå i et udviklings- og læringsforløb, hvor de skal afprøve én eller flere af ni kortlagte praksisformer. Forløbet starter i marts 2018 og varer ca. 1 år. Læringsforløbet tilrettelægges individuelt med løbende støtte fra DEFACTUM til afprøvning og udvikling.

Tilbud der er interesserede forpligter sig i forløbet til at etablere en udviklingsgruppe med deltagelse af ledelse, medarbejdere og gerne borgere. Udviklingsgruppen får støtte fra DEFACTUM i alle faser af arbejdet med praksisformen og til at involvere ledelse, medarbejdere og borgere i afprøvningen. Udover faglig udvikling, giver forløbet derfor også de deltagende botilbud kompetencer i forhold til systematisk arbejde med implementering.

Kontakt for flere informationer

Ønsker dit botilbud at være med i projektet, eller ønsker du at høre mere, så kontakt projektleder Kirsten Overgaard: Tlf. 21526974, e-mail Kirsten.Overgaard@stab.rm.dk.