07. december 2017

Udredningsforløb til borgere med særlige behov

Når der sker ændringer i en borgers livssituation er det ikke altid entydigt, hvordan borgerens fysiske, psykiske og kognitive tilstand er, og dermed hvilken støtte, borgeren har behov for. Derfor har Høje Taastrup Kommune siden 2014 etableret to forskellige typer af udredningspladser i tilknytning til eksisterende botilbud, hvor borgere kan gennemføre et tidsafgrænset udredningsforløb.

Formål med projektet/tiltaget
Formålet med udredningsforløbene er både at udrede og udvikle (træne) borgerens kompetencer. En grundig tværfaglig udredning i kombination med en målrettet støtte med fokus på at udvikle borgerens kompetencer er med til at sikre, at kommunerne får lavet det rette match mellem borger og tilbud, og derved undgår for eksempel at få borgere placeret i et for indgribende tilbud til en start. Udredningsforløb kan være relevante for borgere med forskellige typer af funktionsnedsættelser.

Målgruppe
Udredningsforløb er målrettet borgere, hvis støttebehov skal udredes nærmere forud for, at der kan tages stilling til tilbud af mere varig karakter. Der kan være tale om borgere, som har et aktuelt behov for træning af deres funktionsniveau med henblik på konkret udvikling eller borgere, som har brug for at få afdækket deres udviklingspotentiale. Høje-Taastrup Kommunes udredningsforløb er målrettet henholdsvis

1)     borgere med senhjerneskade (Taxhuset) og

2)     borgere med psykiske lidelser (Kløverhuset)

Taxhuset modtager borgere fra hele landet. Kløverhusets udredningsforløb benyttes primært af borgere fra Høje-Taastrup Kommune.

Indhold
Udredningsforløbene er tidsbegrænsede.

Det konkrete formål med de enkelte udredningsforløb beskrives i en indsatsplan, hvor der løbende formuleres mål og delmål for indsatsen, som der gøres status på løbende. Som afslutning på udredningsforløbet udarbejdes en afsluttende vurdering med anbefalinger til fremtidig støtte.

Udredningsforløbene varetages af medarbejdere, som tilsammen spænder bredt hvad angår kompetencer og faglige specialer.

Særligt for Taxhuset gælder det, at borgeren under udredningsforløbet bor i en handicapvenlig bolig med nyeste velfærdsteknologiske løsninger.

Effekt
Der er ikke beregnet effekt af de to udredningstilbud, men det vurderes, at der ligger en økonomisk gevinst i, at borgeren er grundigt udredt, så der sikres det rette match mellem behov og tilbud af mere varig karakter.

Organisering´
Tilbuddene er forankret i Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune.

Eventuelle ledige pladser vil fremgå på Tilbudsportalen under de to tilbud.

Finansiering
Udredningsforløbene er taksfinansierede

Kontakt
Taxhuset  (for borgere med senhjerneskade): Peter Foskjær, Tlf  43 35 44 01

Kløverhuset (for borgere med psykiske lidelser): Nina Tiedjen, Tlf  43 35 43 23

Link
http://www.taxhuset.htk.dk/Udredningspladser.aspx

Både Taxhuset og Kløverhuset er på tilbudsportalen.