01. december 2017

Uddannelsestræf 2017 – oplægsholdernes præsentationer

58 kommuner, 15 UU centre samt 15 organisationer og skoler var samlet til KL's Uddannelsestræf i Kolding den 22. november under overskriften "Fælles om de unge"

Den gennemgribende reform af de forberedende tilbud, der følger af Aftale om bedre veje til uddannelse og job, indebærer, at kommunerne får et mere entydigt ansvar for den helhedsorienterede ungeindsats og forpligtes til at tilbyde en koordineret og sammenhængende ungeindsats. Netop den helhedsorienterede ungeindsats og det deraf følgende samarbejde på tværs af professioner og institutioner var omdrejningspunktet på KL’s Uddannelsestræf 2017.

Undervisningsministeriet lagde vejen forbi og fortalte om Aftale om bedre veje til uddannelse og job og den nye forberedende grunduddannelse (FGU) og hvad den betyder for kommunerne. Dette blev fulgt op af et inspirationsoplæg fra Skotland, som igennem de seneste 10 år har arbejdet med en helhedsorienteret organisering af ungeindsatsen. I Skotland har de god erfaring med at sætte den unge i centrum, hvilket bl.a. indebære deltagelse i møder og inddragelse i vigtige beslutninger. For at kunne skabe en løsning centreret om den unge, har det desuden været nødvendigt at udvikle et fælles sprog og en klar rollefordeling på tværs af de forskellige professioner. Du kan læse mere om Skotlands erfaringer i Dr. Tracey præsentationen herunder.

Dagen bød også på spændende oplæg og debatter fra bl.a. fagdirektører og kommunale chefer, hvor der blev sat fokus på erfaringerne samt muligheder og udfordringer i arbejdet med den helhedsorienterede indsats fra Ballerup Kommune, Odsherred kommune, Brønderslev Kommune og Holbæk Kommune. Der var dermed rig mulighed for inspiration til den kommende arbejde med den sammenhængende ungeindsats.

Dertil fik deltagerne praktisk indblik og faglige anbefalinger til, hvordan man får unge i uddannelse via job i en debat mellem beskæftigelseschef i Hedensted, centerleder Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning, Thomas Oest, General Manager, Scandic Bygholm Park og vicedirektør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Helle Rasmussen.

Deltagerne ved Uddannelsestræf deltog desuden i forskellige workshops, hvor der var mulighed for at dykke ned i forskellige perspektiver og elementer i helhedsorienteret ungeindsats.

Du kan læse og få inspiration fra alle oplægsholdernes præsentationer herunder.