21. december 2017

Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

I Odense Kommune har de implementeret TOBS - Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom, og det har givet gode effekter

Formål med projektet/tiltaget
Gennem systematisk registrering af ændringer i borgers tilstand samt tværfagligt samarbejde er formalet: 

 • At reducere antallet af uhensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser gennem en faglig indsats, der imødegår, at tilstanden udvikler sig, så indlæggelse er nødvendig.
 • At antal nødvendige indlæggelser i tidsrummet 15.00 – 07.00 minimeres
 • At optimere fokus på borgers ernæringstilstand mhp. forebyggelse af eks. ernæringsbetinget blodmangel, dehydrering samt evt. fald afledt af forkert ernæringstilstand
 • At der opnås optimering af personalets kompetencer ift. Opmærksomhed og indsamling af data til belysning af ændringer i hverdagen (Triagering), der kunne være tegn på begyndende sygdomsudvikling hos den enkelte borger. Samt måling af konkrete vitale værdier samt kontakt til og samarbejde med læger og andet sundhedspersonale

Målgruppe
Borgere og personale i Ældre- Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Indhold
Orientering af chefer og orientering og undervisning af niveau-4-ledere

Undervisning af personale:

 • TOBS
 • Triage
 • Vitale værdier
 • Digital udgave
 • Habituel tilstand
 • Ændringer
 • Triagering

Baselinedata samt data for interventionsperiode gældende for borgere tilknyttet deltagende steder og grupper

- Indlæggelser - Diagnoser:

 • Knoglebrud
 • Blærebetændelse
 • Dehydrering
 • Forstoppelse
 • Lungebetændelse
 • Underernæring
 • Overernæring

- Ydelser læger:

 • Almen praksis
 • Vagtlæge

- Indlæggelsestidspunkt

- Medfinansieringsudgifter

Effekt
Optimeret understøttelse af den rehabiliterende tankegang samt personalets faglige kompetencer.

Optimeret internt og eksternt samarbejde med og om borger.

Minimering af udvikling af borgers funktionsevnetab samt uhensigtsmæssige indlæggelser på uhensigtsmæssige tidspunkter af døgnet.

Organisering
Internt

Finansiering
Intern finansieret

Kontakt
Projekt- og Implementeringschef Malene Rask Clausen, Implementering og Udvikling, ÆHF Odense Kommune