05. december 2017

Styrket læringsmiljø med læringsplatform, mål og data

Sorø Kommunes læringsplatform er den digitale hjørnesten i et projekt, der klæder forvaltning, ledelser og pædagogisk personale på til systematisk arbejde med læringsmålsunderstøttet og datainformeret undervisning.

Tættere på medarbejderne

I Sorø Kommune kører der, parallelt med den generelle implementering af læringsplatformen MinUddannelse, et projekt, der skal bringe forvaltning, ledelser og pædagogisk personale tæt på arbejdet med læringsmålsunderstøttet og datainformeret undervisning.

Læringsplatformen udgør en del af den tekniske understøttelse af projektet, der ellers især er baseret på aktionslæring og dialog mellem medarbejdere og ledelse og kommunens skoleledelser imellem.

Konkret indebærer projektet, at ledelserne kommer tættere på deres medarbejderes arbejde med elev-evaluering, årsplanlægning og opbygning af læringsmålsunderstøttede undervisningsforløb med udgangspunkt i nye Fælles Mål.

MinUddannelse bidrager digitalt til projektet, fordi det er her, der arbejdes med den digitale elevplan, læringsforløb og mål.

Samtænker læringsplatform og ledelse

Konsulent Lone Nielsen er, sammen med pædagogisk projektleder Jesper Tejstø, projektleder på projektet. Afsættet for projektet er et ønske fra skolelederne om at skabe en styrket forståelse af, hvordan man kan lede og organisere skolens læringsmiljøer, sådan at der arbejdes systematisk med læringsmålsunderstøttet og datainformeret undervisning, som kan fremme elevernes læring og trivsel.

- Dette projekt handler om læringsfællesskaber, distribueret ledelse, evaluering og om at arbejde systematisk med læringsmål og data. Men uden den digitale dimension ville projektet mangle et ben, fordi det digitale spiller så stor en rolle i læringen nu, siger Lone Nielsen.

- Vi har valgt at køre implementeringen af MinUddannelse og dette projekt sideløbende, så den konkrete praksis og den praksisnære ledelse udvikles parallelt. Så kan vi samtænke anvendelsen med det teoretiske og praktiske fra dette projekt.

Greb chancen

Projektet har fået lederne tættere på medarbejderne, når det gælder læringsmålsunderstøttet undervisning, og samarbejdet mellem skolerne er blevet tættere, oplever Lone Nielsen. Forude ligger et videre arbejde med elevplanen og med forældrenes oplevelse og brug af læringsplatformen.

Fagcenterchef Henrik Madsen ser også tydeligt effekter af projektet allerede.

- Da vi sammensatte projektet, valgte vi at benytte lejligheden til at hjælpe skolerne med at komme til at bruge læringsplatformen. Og når jeg er ude blandt andre kommuner, kan jeg se, at projektet har givet vores arbejde med læringsplatformen et løft – vi har alle lærere med i en eller anden grad, fortæller Henrik Madsen. 

- Det er et stort skifte med det digitale aspekt, og dette projekt har hjulpet os.

En kæde af projekter

Projektet er støttet af A. P. Møller Fonden, løber fra 2016 til 2018 og hedder "Elevcentreret læring og ledelse". Det hænger sammen med en række andre projekter, der siden 2013 bl.a. har sat fokus på at styrke ledelsen af skolerne i forbindelse med Folkeskolereformen, bl.a. den relationelle dimension og tværgående samarbejde mellem ledere i kommunen.