19. december 2017

Sammensætningen af de fem KKR 2018-2022

Her kan du se, hvordan de fem KKR sammensættes for perioden 2018-2022 i forhold til borgmestre og antal supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

På baggrund af stemmetallene ved kommunevalget den 21. november 2017, og valget af borgmestre i de 98 kommuner, har KL beregnet, at de fem KKR sammensættes således for valgperioden 2018-2022 1):

1) Et parti eller listesamarbejde er berettiget til at være repræsenteret i det pågældende KKR, hvis partiet eller listesamarbejdet har opnået mindst 2 % af de afgivne stemmer i KL's medlemskommuner i regionen ved kommunalvalget den 21. november 2017, og er repræsenteret i mindst én kommunalbestyrelse i en medlemskommune.

2) Lokalister, der er tilmeldt listesamarbejdet "Lokalisterne i Danmark".

3) Antallet af medlemmer er reduceret efter bestemmelsen i KKR's forretningsorden om, at der i et KKR maksimalt kan være det dobbelte antal medlemmer i forhold til antallet af kommuner i den pågældende region.

Opgørelsen over, hvor mange medlemmer, der skal være i de fem KKR i den kommende valgperiode, er uddybet i bilaget her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Sammensætning af de fem KKR 2018 - 2022