06. december 2017

Overtagelse af fase 2 hjerterehabilitering er en succes i kommunerne i Region Midt

I Horsens Kommune arbejder de for succesfuld kommunal fase 2 hjerterehabilitering

Formål med projektet/tiltaget
I forbindelse med overdragelse af opgaver fra regionen til kommunerne er det erfaringen, at etablering af Klynge implementerings grupper (KIG) skaber grundlaget for succes.

Her har der med åbenhed og velvilje været en fælles indstilling til at etablering af kommunal fase 2 hjerterehabilitering skal lykkes.

Målgruppe
Borgere som har haft en blodprop i hjertet, fået lavet ballonudvidelse, er opereret i hjertet eller som har nedsat pumpefunktion.

Indhold

  • Der er udarbejdet detaljerede flowdiagrammer i fht. hvem der har hvilke opgaver
  • Etablering af fælles undervisning og kompetence udvikling
  • Kontakt til hjertetelefon der går direkte til den vagthavende læge på sygehuset
  • Tæt samarbejde med hjertesygeplejerskerne på sygehuset

Effekt
Der evalueres via Triple Aim i samarbejde med Defactum. Det forventes, at der foreligger en evalueringsrapport inden 2. halvår 2018

Erfaringen er indtil videre, at flere hjertepatienter får rehabiliteringstilbud for færre midler.

Organisering
Via sundhedsaftalerne i Region Midt

Finansiering
Det finansieret via midler til specialiseret genoptræning

Kontakt
Daglig leder – Line Stausgaard Hansen Vital Horsens – Godt liv med kronisk sygdom