07. december 2017

Østre Landsrets dom af den 30. maj 2017 om retten til løn under ferie og condictio in debiti (Socialpædagogernes Landsforbund mod Solrød Kommune)

En kommune havde modregnet fejlagtigt udbetalt løn under ferie til en socialpædagog. Socialpædagogen var imidlertid af den opfattelse, at pågældende havde modtaget pengene i god tro. Endvidere at kommunen havde udvist passivitet.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Østre Landsrets dom af den 30. maj 2017 om retten til løn under ferie og condictio in debiti (Socialpædagogernes Landsforbund mod Solrød Kommune)