12. december 2017

Nye anbefalinger for den palliative indsats i kommunerne

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye anbefalinger for den palliative indsats, som bl.a. skal være med til at løfte den basale palliative indsats i kommunerne.

Nye anbefalinger for den palliative indsats

Sundhedsstyrelsen har den 7. december 2017 offentliggjort Anbefalinger for den palliative indsats.

Anbefalinger er blevet revideret som led i et af initiativerne i Kræftplan IV og skal bl.a. være med til at løfte den basale palliative indsats i kommunerne.

Som noget nyt omhandler anbefalingerne ikke kun kræftpatienter, men alle patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende. Anbefalingerne skal være med til at løfte kvaliteten af indsatsen og understøtte samarbejde på tværs, foruden de skal være med til at give lige adgang for alle til de palliative tilbud.

KL har siddet med i arbejdsgruppen sammen med to kommunale repræsentanter.

Læs Anbefalingerne og KL's høringssvar i boksen nedenfor.
 

Midler i Kræftplan IV til kommunerne

Der blev med Kræftplan IV afsat i alt 238 mio. kr. til kommunerne, primært til et løft af den kommunale rehabiliterings og den basale palliative indsats. 

I perioden 2017-2020 er der afsat 79,5 mio. kr. og yderligere 29 mio. kr. årligt fra 2021 til at styrke den basale palliative indsats for kræftpatienter i kommunerne. Midlerne overføres via kommunernes bloktilskud.

Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft forventes offentliggjort til foråret 2018.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    SST Anbefalinger for den palliative indsats 2017

  • PDF

    KL's høringssvar Anbefalinger for den palliative indsats