05. december 2017

NASA sender Aula op i Nordsjælland

Landet over findes der netværk, hvor kommuner samarbejder om implementeringen af Aula. Et af dem deler navn med den amerikanske rumfartsorganisation NASA, og det er helt med vilje.

NASA

NASA – Nordsjællands Aula-samarbejde – blev stiftet i januar 2017 af de Aula-ansvarlige i Fredensborg, Hillerød og Helsingør som en udløber af netværket Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde og flere andre uformelle netværk. I dag tæller NASA også kommunerne Frederikssund, Gribskov, Hørsholm og Halsnæs.

NASA har fire arbejdsgrupper, der ser på hhv. support, datamigrering, parathedsundersøgelse ifm. kommunikation og konfigurering. Hver kommune deltager med en digitaliseringskonsulent og en medarbejder fra skoleområdet. Gruppen mødes ca. hver tredje måned og fungerer p.t. som et sparringsforum, men overvejer at etablere fælles support for Aula og får i så fald også en fælles styregruppe.

Værkstedshumor

Pernille Astrid Ulrich, digitaliseringskonsulent i Helsingør Kommune, var med til at stifte – og navngive – NASA.

- Vi fandt sammen om implementeringen af Aula, fordi vi ser det som en stor og kompleks opgave, hvor vi kunne hjælpe hinanden. På den måde passer det godt med NASA-navnet, fordi vi ligesom rumfarts-NASA oplever, at vi har gang i noget stort, fortæller hun og griner.

- Navnet er opsigtsvækkende og morsomt, og folk spørger ind til det. Det er værkstedshumor, og det passer til os, for vi føler et fællesskab og har en god gruppe, siger Pernille Astrid Ulrich.

Forskellighed

Et af NASAs medlemmer er Sisse Thorsbjerg, digitaliseringskonsulent for 0-18-årsområdet og projektleder for Aula i Frederikssund Kommune. Hun sidder i arbejdsgruppen for datamigrering, hvor man arbejder ud fra KOMBITs 70 arbejdsopgaver.

Sisse Thorsbjerg oplever, at NASA-medlemmerne er meget forskellige. Nogle har forankret Aula i skoleforvaltningen, andre i digitalisering, og nogle har endnu ikke udpeget en Aula-projektleder. De er også meget forskellige steder i forhold til læringsplatformen, og gruppen består af en blanding af folk med it-baggrund og folk med baggrund i lærerfaget.

Hands-on

For Sisse Thorsbjerg har den tid, hun har investeret i NASA, været givet godt ud. Og nu, hvor medlemmerne har lært at forstå hinanden og hinandens vilkår, og arbejdsgrupperne er i god gænge, vokser hendes udbytte.

 - Man er tit meget alene på sit område, og for mig har det været rart med sparring og input. Det er blevet meget hands-on nu, og man fanger nogle tips, som man ikke ville fange ellers. Og så er vi nået dertil, hvor vi kan ringe til hinanden, hvis vi har et problem. Jeg kan virkelig bruge det, siger Sisse Thorsbjerg.

Datamigrerings-arbejdsgruppen har bl.a. drøftet arkivering og to-faktor-login og har haft besøg af en it-arkitekt.

Fagsystemer og persondata

I 2018 vil NASA bl.a. se på, om man kan få en best practice på fx ”oprydning i de eksisterende forældre”, både ud fra jura og ud fra et scanningsværktøj til identificere personfølsomme data. NASA vil også se på, hvordan kommunerne kommer til at bruge deres fagsystemer til bl.a. vikardækning, når Aula går i drift, ligesom netværket også vil se på, om kommunerne kan udarbejde fælles kommunikationsmateriale om Aula.  

Find hinanden

BPI-programmet opfordrer til, at man bruger Dialogportalen til at finde sammen med andre kommuner, der kunne være interesseret i netværk eller formelle samarbejder med fælles opgaveløsning i forbindelse med BPI-programmet, enten lokalt eller på tværs af landet.