06. december 2017

Midler til nedbringelse af ventetid til genoptræning

I Horsens Kommune har de oplevet en stigning i antallet af borgere, der skal tilbydes træning og genoptræningsplaner. Det kræver flere kompetencer og midler.

Formål med projektet/tiltaget
Horsens Kommune søger i 2016 midler til pukkelafvikling og kapacitetsøgning. I første halvår 2016 har der været en stigning i antallet af genoptræningsplaner på 22 procent i forhold til 1. halvår 2015. Det svarer til 135 flere genoptræningsplaner pr. halvår.

Målgruppe
Horsens Kommune ser flere genoptræningsplaner på borgere, som i stedet for operation skal tilbydes træning. Dette er nyt og både kompetencer og forløb skal udvikles i forhold til konservativ behandling af muskuloskeletale problemstillinger.

Indhold
2016:

Med en øgning af kapaciteten på 43 terapeuttimer sås et fald i Horsens Kommunes egen opgørelse af ventedage fra 19 dage til 9 dage over to måneder. Midlerne vil blive anvendt til at fastholde dette niveau.

Derudover søges midler til træningsudstyr, så holdtræningstilbuddet kan udvides. Holdtræning øger flowet af gennemførte genoptræningsforløb og medvirker derfor også til lavere ventetid.

2017 - 2018:

En øgning af kapaciteten på 25 terapeuttimer, vil Horsens Kommune mindske ventedagene henover året. I de perioder hvor ventedagene er under 8 dage skal timerne bruges til at optimere arbejdsgange og udvikle/tilpasse tilbuddene.

Derudover søges om 35 terapeuttimer i 13 uger til ferieafløsning.

Effekt
Ikke evalueret

Organisering
Forankret i driftsorganisationen med bistand fra den centrale Velfærds- og Sundhedsstab

Finansiering
1.246.585 kr., fra Sundheds- og Ældreministeriet. Puljeansøgning

Kontakt
Udviklingskonsulent Susanne Koudal Maul, 76293018