06. december 2017

Lemvig Kommune har fået bedre mulighed for at styre handicap- og psykiatriområdet

Lemvig Kommune og KLK har sammen skabt et klart billede af sammensætningen af brugere, tilbud og den økonomiske udvikling lokalt på handicap- og psykiatriområdet. Det giver bedre mulighed for at styre økonomien og planlægge i forhold til pladser på området.

Selv om Lemvig Kommune som udgangspunkt har haft udmærket styr på handicap- og psykiatriområdet de seneste år, har kommunen manglet et overblik i forhold til fremtidens tilbuds- og pladsbehov på området. Der har derfor været et politisk ønske om i højere grad at kunne sikre en løbende styring af kapaciteten på området i forhold til udviklingen i behov på både kort og lang sigt.

Derfor kontaktede Lemvig Kommune KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på at få lavet en kapacitetsanalyse på handicap- og psykiatriområdet.

”Vi henvendte os i første omgang til flere konsulenthuse for at afsøge markedet i forhold til opgaven og økonomi, og KLK indgik i dette udvalg på grund af positive erfaringer fra tidligere samarbejdsprojekter. Valget faldt på KLK, da deres tilgang havde fokus på nogle af de elementer, som var af stor betydning for os. Bl.a. lagde de vægt på de styringsmæssige perspektiver i forhold til fremtidig planlægning på handicap- og psykiatriområdet”, forklarer direktør for social/sundhed og arbejdsmarked i Lemvig Kommune Pia Ulv Helleland.

Tæt dialog

Projektet har arbejdet med en snæver tidsfrist, hvilket har krævet en tæt dialog mellem KLK og de involverede ledere og medarbejdere i Lemvig Kommune. Det skyldes bl.a., at analysen hovedsaligt er bygget på data fra Lemvig, sammenligningskommuner og nationale registre.

”Det viste sig at være vanskeligere at skaffe klarhed over data end forventet, og derfor har der været en meget tæt dialog mellem kommunens økonomimedarbejdere og KLK hele vejen igennem projektet”, siger Pia Ulv Helleland.

På trods af en snæver tidsplan og udfordringer med data undervejs er der stor tilfredshed i kommunen i forhold til det produkt, som projektet er endt med.

”KLK har afleveret en gennemarbejdet analyse af kapaciteten i Lemvig Kommune med anbefalinger til udvikling af styring på området i kommunen. Som bilag til analysen har KLK udarbejdet en model for dataregistrering til fremtidig planlægning af kapaciteten, som bygger på et overblik over nuværende og kommende efterspørgsel efter tilbud til borgere”, forklarer Pia Ulv Helleland.

Bedre mulighed for styring      

Med KLK’s analyse har Lemvig Kommune ifølge Pia Ulv Helleland fået et klart billede af sammensætningen af brugere, tilbud og den økonomiske udvikling lokalt og komparativt med sammenlignelige kommuner.

Derudover har KLK givet kommunen en række anbefalinger til, hvilke områder der kan arbejdes med for at opnå et løbende kendskab til fremtidige behov og dermed øget mulighed for at planlægge udviklingen i pladser og tilbud. Dermed forventes en bedre styring inden for budgetrammen.

I forlængelse af KLK’s analyse arbejder Lemvig Kommune nu på en strategi for styring af kapaciteten på handicap- og psykiatriområdet fremadrettet.

”Vi trækker på anbefalingerne fra KLK. Vi har bl.a. fokus på at sikre valid dataregistrering og styrke samspillet om de unge i overgangen fra børne- til voksenområdet. Et andet fokusområde er snitfladen mellem handicap- og psykiatriområdet og ældreområdet. De kommende år forventer vi en stigning i antallet af borgere fra handicap- og psykiatriområdet, som også får aldersrelaterede plejebehov. Samspillet mellem områderne får derfor stor betydning for kapacitetsbehovene på handicap- og psykiatriområdet”, siger Pia Ulv Helleland.

Det samlede oplæg til en strategi på området skal politisk behandles inden udgangen af 2017. Fra 2018 vil Lemvig Kommune arbejde videre og sætte fokus på arbejdsgange og kapabiliteten på handicap- og psykiatriområdet.