20. december 2017

Kontrolkampagne: EU-borgeres ret til at modtage dansk kontanthjælp

Den Fælles Dataenhed har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet en guide om EU-borgeres ret til at modtage dansk kontanthjælp.

Guide til kontrolgrupper og ydelsesafdelinger

Reglerne for udbetaling af kontanthjælp til borgere fra andre EU-lande er komplicerede. Derfor har Den Fælles Dataenhed i samarbejde med en række kommuner udarbejdet en guide, der kan understøtte kommunernes kontrolgrupper og ydelsesafdelinger med at vurdere vandrende arbejdstageres ret til kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløbsydelse. Persongruppen omfatter vandrende arbejdstagere fra EU, det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz.

Her kan du finde information

Udbetalings Danmarks kommunekontaktchefer sender folderen ud i elektronisk form til kommunernes Borgersevice- og kontrolchefer. Desuden udsendes der trykte eksemplarer fra begyndelsen af det nye år. Guiden kan desuden downloades her og på dataenheden.dk(det kræver dog, at du har adgang til Brugergrænsefladen).