18. december 2017

Kommunernes it-arkitekturnetværk ser frem til 2018

Kommunernes it-arkitekturnetværk ser frem til 2018 oven på endnu et udbytterigt år i netværket. Den lokale forankring med lokale møder samt et stærkt fokus på praksisnær videndeling og erfaringsudveksling vil fortsætte. Tilmelding til 2018 er nu åben.

Til næste år

2018 bliver endnu et vigtigt år i kommunernes it-arkitekturnetværk. Digitaliseringen foregår i hastige spring i alle kommunens forvaltningsområder, og det stiller krav til alle involverede. It-arkitekturnetværket er blevet et fast mødested, hvor kommunernes it-arkitekter og digitaliseringskonsulenterfolk fire gange om året henter ny inspiration, styrker deres faglige og kollegiale fællesskab og udveksler viden og erfaring. Det giver værdi til den daglige drift og til strategiarbejdet rundt i hver kommune.

Den fælleskommunale rammearkitektur vil også i 2018 blive det centrale tema for netværket, og det vil i endnu højere grad blive med afsæt i, hvordan rammearkitekturen udmøntes i monopolbrud og støttesystemer, centralt hos KOMBIT og lokalt i relation til hver kommunes systemlandskab. Det er her, at rammearkitekturen får liv og betydning.

"Netværket har sin styrke gennem alle de dygtige, engagerede og nysgerrige digitaliseringskonsulenter og it-arkitekter, der deltager i møderne. Sammen løfter vi netværket. Vi i KL skaber rammerne og byder ind med ekspert-oplæg og facilitering af workshops – men det er netværksmedlemmernes aktive deltagelse, der for alvor gør en forskel," siger Henriette Günther Sørensen, der er chefkonsulent i KL og leder af netværket.

Tilmelding

Tilmelding til kommunernes it-arkitekturnetværk 2018 er nu åben, og der er plads til alle landets kommuner.

Tilmelding til netværket 2018 sker her.

Læs mere om kommunernes it-arkitekturnetværk her.

Har du spørgsmål til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Anja Lønbo på alb@kl.dk eller telefon 3370 3497.

Seneste møde

I slutningen af november 2017 rundede netværkets fire regioner året 2017 af med møder i Kolding, Lejre, Holstebro og Ballerup. Møderunden fulgte alle steder samme skabelon, der var bygget op om en case på en it-anskaffelse fra Aalborg Kommune. Ud fra casen arbejdede netværksdeltagerne med en it-arkitekturøvelse i tre trin: En øvelse i at bruge kontekstdiagrammer, i at anvende it-arkitekturprincipper og bruge byggeblokke. Ved alle møderne fik dette øvelsesforløb gode tilbagemeldinger, om end selve øvelsen med byggeblokke delte deltagerne i to lejre ud fra deres respektive faglige tilgange.

Afsæt fra mødet i november

De samlede tilbagemeldinger fra hele landet bekræfter, at deltagerne var meget tilfredse med at arbejde med it-arkitektens egen værktøjskasse af metoder og fremgangsmåder, som kan bruges til at blive klogere på en given it-anskaffelse. Tilrettelæggelsen af mødedagen ud fra en gennemgående kommunal case vakte tilfredshed.

"Vi hører fra deltagerne, at de tog arkitektredskaberne til sig, ikke som fikse og færdige redskaber, men som instrumenter til dialog med relevante samarbejdsflader, og til at blive mere skarpe i it/digitaliseringen i forhold ftil. krav og arkitekturvalg. I den kommunale virkelighed som alle andre steder handler det, som alle andre steder. om at tilpasse og bruge det, der giver mening i konteksten, og som udgangspunkt for en dialog med relevante interessenter om it-anskaffelsen, for eksempel leverandøren, ledelsen, forretningen med videre," siger Henriette Günther Sørensen.

2017 - et tilbageblik

Året i netværket havde sin første møderunde i marts, hvor indholdet var forskelligt i de fire regioner, dog med hovedfokus på implementering af rammearkitekturen.

I maj blev anden møderunde afholdt, denne gang med et fælles og helt særligt program. En af Danmarks førende eksperter inden for enterprise-arkitektur, Klaus Østergaard, var rundt i alle fire netværksregioner og undervise, med fokus på it-arkitektens vigtige roller i den kommunale it-forvaltning.

Efter en temmelig regnfuld sommer blev det den 20. september tid til tredje møderunde: det første store fælles møde i kommunernes it-arkitekturnetværk. Det blev et fuldt besat og velbesøgt heldagsmøde i KL-huset i København. 120 it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter fra netværket mødte ind og bidrog til en dag med stor bredde og dybde i oplæg og aktiviteter. 

Perspektiver

Forude venter 2018 med endnu et år i netværkets tegn. Tilmelding til kommunernes it-arkitekturnetværk 2018 er nu åben her.

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål om kommunernes it-arkitekturnetværk, er du velkommen til at kontakte konsulent Zahra Al-Asfoor, KL, på zaha@kl.dk og telefon 3370 3172.