14. december 2017

Kommunale budgetter rammer lige i plet

En foreløbig opgørelse af de kommunale budgetter for 2018 viser, at de rammer lige i plet i forhold til det aftalte mellem KL og regeringen i økonomiaftalen. KL-formand Martin Damm glæder sig over det stærke kommunale sammenhold i budgetlægningen.

Ikke nok med, at de kommunale budgetter for 2018 overholder den samlede økonomiske ramme, som blev aftalt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen i juni. Den overholder også så præcist, at man nærmest skal have luppen frem for at finde den lille afvigelse. Kommunerne lægger samlet set op til at bruge 263,113 milliarder kroner på service og anlæg i 2018, og det er kun 19 millioner – eller 0,007 procent – mindre end den aftalte ramme. Det viser en foreløbig opgørelse, som KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet i fællesskab har gennemført.

"Jeg må erkende, at jeg er stolt over, at kommunerne igen formår at lande budgetterne så præcist inden for den aftalte ramme. Det er udtryk for en meget stor økonomisk ansvarlighed i kommunerne og samtidig et imponerende sammenhold og evne til koordination, som virkelig fortjener respekt og anerkendelse. Og jeg vil gerne rette en stor tak til alle kommuner for at have ydet en kolossal indsats for at nå dette mål," siger KL-formand.

Anlægsbudgetter krævede hårdt arbejde

Kommunerne budgetterer med samlet at bruge 246,1 milliarder på serviceudgifter til eksempelvis dagtilbud, skoler og ældrepleje i 2018 og 17,0 milliarder kroner til nybyggeri og renovering af de kommunale bygninger og anlæg. Martin Damm slår fast, at det har krævet meget hårde prioriteringer i forhold til både service- og anlægsudgifter at nå i mål med budgetterne inden for rammerne i økonomiaftalen.

"Specielt på anlægsområdet startede vi på et helt andet niveau, fordi mange kommuner har stort behov for at bygge nyt og renovere i disse år. Det skyldes blandt andet, at nogle kommuner vokser meget og derfor har brug for at bygge nyt, og andre kommuner har brug for at investere i anlæg for derved at kunne effektivisere driften. Vi må også erkende, at vi på nogle områder har et vedligeholdelsesefterslæb. Derfor er det ekstra flot, at vi alligevel formåede at få budgetterne trimmet, så vi holder os inden for den samlede ramme," siger Martin Damm.

De endelige budgettal – herunder fordelingen på de enkelte sektorområder – bliver først offentliggjort af Danmarks Statistik til januar.