13. december 2017

KL's høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen

KL har den 11. januar 2017 modtaget et udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen. Fristen for høringssvar er den 6. februar 2017.

KL takker for muligheden for at afgive et høringssvar og har følgende bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet. Bemærkningerne gives under forudsætning af efterfølgende godkendelse i KL's politiske system.

Sammensætning af test

Det er positivt, at testene i geografi og biologi på 8. klassetrin erstattes af en matematiktest på 8. klassetrin og en engelsktest på 4. klassetrin. Dette vil betyde, at eleverne i løbet af deres skoletid gennemfører i alt tre matematiktest og to engelsktest. Flere test i det samme fag fremmer muligheden for at følge elevernes progression, hvilket er vigtigt for kommunernes og skolernes arbejde for at nå målet om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

Forkortelse af testperiode fra tre til to måneder om året

Undervisningsministeriet har oplyst, at meget få test — i skoleåret 2015/16 kun ca. 7 pct. — gennemføres i februar. På den baggrund har KL ingen bemærkninger til, at testperioden fremover forkortes med en måned, således, at testene skal gennemføres i marts og april.

Præcisering af regler for testafvikling på særlige vilkår og for fritagelse

Det er hensigtsmæssigt, at reglerne om testafvikling på særlige vilkår harmoniseres med bestemmerne om særlige vilkår i forbindelse med aflæggelse af folkeskolens prøver. Ligeledes er det fint med en præcisering af reglerne for fritagelse. Her kunne det overvejes at sammenskrive § 8 og § 9.

Overblik over bestemmelser og muligheder vedrørende nationale test

En række regler om fx adgang til og formidling af testresultater indgår ikke i den nye bekendtgørelse, men fremgår alene af folkeskoleloven. Mulighederne for at gennemføre frivillige test fremgår hverken af lov eller bekendtgørelse. KL vurderer, at der er behov for en samlet beskrivelse fra ministeriets side af bestemmelser og muligheder vedrørende nationale test i en praksisrettet publikation til kommuner og skoler.

Derudover er der behov for en opdatering af oplysningsmaterialet rettet mod forældrene. Materialerne bør ligge klar til skoleåret 2017/18