12. december 2017

KL sætter rekruttering øverst på dagsordenen til overenskomstforhandlinger

KL og de faglige organisationer har i dag udvekslet krav op til de kommende overenskomstforhandlinger. KL's hovedkrav er, at rekrutteringsudfordringen skal imødegås ved at målrette lønudviklingen, så først og fremmest SOSU-personalet får en større del af kagen.

I dag lød det officielle startskud for de kommende måneders overenskomstforhandlinger på det kommunale arbejdsmarked. KL og de faglige organisationer skal forhandle nye overenskomster for mere end en halv million lønmodtagere, og i dag har parterne udvekslet de krav, som de hver især har til forhandlingerne. Nu skal kravene så nærstuderes af modparten, og derefter går forhandlingerne i gang.

For KL er det vigtigste tema rekruttering, fortæller Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.

"Vi står på nogle områder over for en betydelig rekrutteringsudfordring i de kommende år. Det gælder først og fremmest på ældre- og sundhedsområdet, hvor kombinationen af et stærkt stigende antal plejekrævende ældre og færre SOSU-uddannede allerede i dag betyder stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og hvis vi ikke gør noget, vil problemet blive endnu større. Derfor stiller vi et konkret overenskomstkrav om, at lønudviklingen skal målrettes, så højere løn til nogle faggrupper – først og fremmest SOSU-personalet – kan være med til at løse rekrutteringsudfordringen," siger Michael Ziegler.

Han fremhæver, at det kræver en bredspektret indsats – som også rækker ud over overenskomsterne – at løse rekrutteringsudfordringen. Men de første skridt skal tages ved overenskomstforhandlingerne.

Løngabet skal lukkes

Michael Ziegler udgør KL's politiske forhandlerteam sammen med Steen Christiansen, næstformand i KL's Løn- og Personaleudvalg. Og forhandlerne slår fast, at det også er et vigtigt krav for KL, at den samlede lønudvikling skal holdes på et afdæmpet niveau.

"Det er afgørende for os, at lønudviklingen for medarbejderne i kommunerne skal være i balance med lønudviklingen i samfundet i øvrigt. Vi skal ikke halte lønmæssigt bagefter. Men det er heller ikke acceptabelt, hvis lønudviklingen i kommunerne ligger over lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Og det har den gjort siden 2008. Det er vi nødt til at rette op på," siger Steen Christiansen.

Han henviser til, at KL allerede ved overenskomstfornyelsen i 2015 fik indskrevet en hensigtserklæring om, at løngabet skal lukkes i den kommende overenskomstperiode. Og den hensigtserklæring vil KL nu have gjort til virkelighed.

Seniordage skal tilpasses udviklingen

Ud over at imødegå rekrutteringsudfordringen og sikre en afdæmpet lønudvikling indeholder KL's krav til de faglige organisationer blandt andet også, at seniordagene for de kommunalt ansatte skal tilpasses den positive udvikling i danskernes levealder og den stigende folkepensionsalder.

Et vigtigt krav for KL er også, at fratrædelsesgodtgørelsen for kommunale direktører på åremålsansættelse skal sættes ned. Og så skal direktørerne fremover ikke kunne få nogen form for fratrædelsesgodtgørelse, medmindre de reelt fratræder. Derfor skal det være slut med at kunne få fratrædelsesgodtgørelse ved forlængelse af en kontrakt.

Michael Ziegler lægger ikke skjul på, at overenskomstforhandlingerne bliver vanskelige, men han slår fast, at KL går ind til forhandlingerne med et stærkt ønske om at nå et godt forhandlingsresultat.

"Og jeg tror vel at mærke også på, at det vil lykkes, så vi når et forlig inden udgangen af februar. Jeg forventer, at KL og lønmodtagerorganisationerne kan finde hinanden i et fælles ønske om at sikre moderne og attraktive arbejdspladser i en effektiv offentlig sektor," siger Michael Ziegler.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL´s hovedkrav i kort version

  • PDF

    KL's kravbrev til Forhandlingsfællesskabet

  • LINK

    Temaside om overenskomstforhandlinger 2018