19. december 2017

KL foreslår en ny sanktionsmodel for kontanthjælpsmodtagere

Forenkling af LAB-loven skal følges op af enklere rådigheds- og sanktions-regler.

Beskæftigelsesministeren har ønsket KL's bud på en bedre sanktionspraksis på kontanthjælpsområdet. KL har derfor i sidste uge sendt oplægget "Korrekte og effektive sanktioner på kontanthjælpsområdet" til Beskæftigelsesministeren.

Det er KL's vurdering, at der er behov for at sætte ind på tre områder:

–    Enklere rådigheds- og sanktionsregler

–    Opkvalificering af kommunale medarbejderne

–    Styrket politisk og ledelsesmæssig fokus i kommunerne.

For at sanktioner skal have den ønskede effekt, er det helt afgørende, at reglerne er gennemskuelige for kontanthjælpsmodtagerne. Derfor foreslår KL bl.a., at de eksisterende 74 sanktionssatser reduceres til kun 6 satser, og at der etableres en enkel digital model for vejledning af borgerne. Forslagene skal sikre, at kontanthjælpsmodtagerne altid forstår konsekvenserne ved ikke at stå til rådighed, men KL vurderer samtidig, at mere enkle regler og bedre vejledning vil styrke borgernes retssikkerhed.

KL mener også, at en hurtigere opfølgning på de lediges jobsøgning kan bidrage til styrke rådigheden. Derfor foreslås også en enklere model for sanktioner ved manglende jobsøgning, som sammen med en bedre digital løsning vil kunne lette kommunernes arbejdsgange.

Læs alle KL's forslag i oplægget her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Korrekte og effektive sanktioner på kontanthjælpsområdet - 2017.pdf