07. december 2017

Kendelse i faglig voldgift af den 1. november 2017 om afskedigelse af en TR-beskyttet socialrådgiver (Dansk Socialrådgiverforening mod Høje-Taastrup Kommune)

Der forelå tvingende årsager da kommunen afskedigede en socialrådgiver, som tillige var tillidsrepræsentant. Den pågældende havde såvel misinformeret kommunens ledelse i en konkret sag, ligesom kommunen havde mistet tilliden til den pågældendes generelle opgavevaretagelse.

Læs mere i bilaget.