05. december 2017

Indbetaling til Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis

KL informerer om regioner og kommuners samlede årlige indbetaling til Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis.

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings‐ og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter om almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi indbetaler regionerne og kommunerne tilsammen årligt 0,88 kr. (01‐01‐2015 niveau) pr. gruppe 1‐sikret (inkl. børn).

Dette er opgjort pr. 1. oktober det foregående år til finansiering af Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis (Fysioterapipraksisfonden).

Derudover indbetaler regioner og kommuner tilsammen 3 mio. kr. (01‐04‐2014 niveau) til kvalitetsudvikling. Beløbet reguleres årligt i takt med udviklingen i honorarreguleringen pr. 1. oktober foregående år.