06. december 2017

Hverdagsrehabilitering – Fælles indsats med borgerens mål og sundhedsfremme i centrum

I Horsens Kommune har de erfaring med, at det giver ejerskab og motivation, når borgeren sidder for bordenden og selv beslutter målene for hverdagsrehabiliteringen.

Formål med projektet/tiltaget
Formålet er at tilbyde effektive § 83a rehabiliteringsforløb, der matcher borgernes behov og gør borgerne uafhængige af hjemmehjælp.

Vi har erfaring med, at det giver et forpligtende samarbejde på tværs af afdelinger, når der udarbejdes en fælles handleplan sammen med borgeren.

Målgruppe
Borgere som er berettiget til hjemmehjælp. 

Indhold
Et § 83a forløb i Horsens er kendetegnet ved, at:

  • Vare mellem 4 og 8 uger

  • Borgeren har en forløbsansvarlig (terapeut)

  • Borgeren spørges systematisk om pårørende skal deltage

  • Borgerens egne mål afgør både indsatser og de fagpersoner, der skal involveres (Ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og hjemmehjælpere). Forløbsansvarlige terapeut inviterer herudfra til et målmøde i borgernes hjem, hvor der udarbejdes en fælles handleplan. Det giver et forpligtende samarbejde, når alle er med til at udarbejde handleplanen

  • Visitator deltager i slutevaluering af forløbet i borgerens hjem og revurderer behovet for hjemmehjælp

Effekt
I perioden 1.7.2016 til 30.6.2017 har der været 650 forløb, hvor:

  • Cirka hver anden borger har ønsket, at pårørende deltager i forløbet

  • Borgernes tilfredshed med deltagelse i sociale relationer og meningsfulde aktiviteter er forbedret

  • Langt de fleste borgere har mål om at kunne klare de basale færdigheder, som de får hjælp til af hjemmeplejen Blot 18 procent har herudover et mål om at kunne genoptage interesser og hobbyer

  • 70 procent af borgerne afsluttes til ingen hjemmehjælp eller mindre hjemmehjælp, 20 procent afsluttes med den samme hjælp og 10 procent afsluttes med mere hjælp

Organisering
I Horsens er § 83a forløb integreret i Frit valg.

Borgeren har en forløbskoordinator (terapeut), som har ansvar for at invitere relevante faggrupper til målmøde i borgerens hjem og udarbejde en fælles handleplan ud fra borgerens egne mål.

En visitator visiterer forløbene og deltager i slutevaluering hos borgeren, hvor behovet for hjemmehjælp revurderes.

Finansiering
Indenfor eksisterende ramme

Kontakt
Sundhedscenterleder Anne Sloth-Egholm, Vital Horsens i Horsens Kommune

Link

Der er udarbejdet en tegnefilm og en undervisningsfilm, som viser hvordan der arbejdes med hverdagsrehabilitering i Horsens.

Tegningen ligger her:
https://www.youtube.com/watch?v=lscUxwENnfQ

Filmen ligger her:

https://www.youtube.com/watch?v=H9oQ3q9gMIY