12. december 2017

Guide til arbejdsvilkår

Guide til arbejdsvilkår er en pjece, der er designet til at give ansatte et nemt og hurtigt overblik over overenskomster og aftaler.

Pjecen beskriver ikke overenskomster og lovgivning i detaljer, men nærmere hvad den ansatte overordnet har ret til og skal være opmærksom på, hvilket især er nyttigt for folk, der er nye på det danske arbejdsmarked. Pjecen er delt op i ni punkter:

1) Kend dine rettigheder og pligter

2) Den danske model

3) Din lønseddel

4) Din arbejdstid

5) Din ret til ferie

6) Far og Mor og barsel

7) Omsorg for dine børn

8) Hvis du bliver syg

9) Hvis du bliver afskediget

Guidens formål er at styrke medarbejderens kendskab til rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet. Guiden er generel, men der har været særligt fokus på ansatte inden for FOA’s og 3F’s områder.

Pjecen er gratis og sendes ud af KL, dog skal I selv betale for portoen. Hvis I er interesseret kan I skrive til Joshua Mair fra KL (Jovm@kl.dk) for mere information og detaljer om udsendelse.

Guiden er udarbejdet af KL, Danske Regioner, FOA, 3F og Forhandlingsfællesskabet, der har ønsket at styrke kendskabet til de kommunale og regionale aftaler og overenskomster.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Guide til arbejdsvilkår