07. december 2017

Den Værdige Flytning

I Høje Taastrup Kommune har de med projektet Den Værdige Flytning fokus på skabe god kontakt mellem medarbejdere og borgere for at gøre flytninger så uproblematiske som muligt

Formål med projektet/tiltaget
Formålet med Den Værdige Forflytning er først og fremmest at borgerne oplever en bedre kontakt med plejepersonalet i forflytningssituationer. Samtidig skal projektet give et bedre arbejdsmiljø, ved at minimere den fysiske belastning for medarbejderne i forflytninger og sikre en bedre udnyttelse af medarbejdernes tid. Derfor er der ansat et team med fire forflytningskonsulenter og indkøbt bade/bækken-stole (Carendo) til kommunens plejecentre.

Målgruppe
Borgere på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen, der har brug for pleje i forbindelse med personlig hygiejne og liftninger.  

Indhold
I Den værdige forflytning er der i Høje-Taastrup Kommune blevet ansat fire forflytningskonsulenter, der skal undervise medarbejderne på plejecentre og i hjemmeplejen i forflytning og hensigtsmæssig brug af hjælpemidler. Derudover er der blevet indkøbt avancerede bade/bækken-stole der kan kippes og justeres i højden, Carendo-stole, til kommunens plejecentre. Stolene skal bruges i forbindelse med personlig hygiejne og begrænser antallet af liftninger og betyder samtidig at flere liftninger kan klares af én medarbejder i stedet for to.  

Forflytningsteamet underviser først medarbejderne samlet, og er derefter til stede på plejecentrene for at sikre praksisnær læring. Her følger de medarbejderne i forflytningssituationer i deres daglige arbejde, hvor de har mulighed for at give direkte feedback og vejledning i den konkrete situation.

En vigtig årsag til at Den værdige forflytning og Carendo-stolen er blevet en succes på de plejecentre, der indtil nu har taget den i brug, er den praksisnære læring, hvor forflytningskonsulenter følger medarbejderne. Konsulenterne er fast ét sted ad gangen. Det giver ro og tryghed i oplæringen af nye rutiner, fordi de er lige i nærheden, hvis der er noget medarbejderne er i tvivl om.   

Effekt
Carendo-stolen har vist sig at have en rehabiliterende effekt for borgerne, fordi de selv kan klare flere ting i forbindelse med bad, end de kunne med en almindelig badestol. Derudover kan den personlige hygiejne klares med færre rul og liftninger. Det forventes desuden at urinvejsinfektioner hos borgerne kan reduceres, fordi stolen giver bedre muligheder for at blive vasket korrekt.

Medarbejderne har oplevet færre arbejdsskader og mindre fysisk belastning efter at de har taget Carendo-stolen i brug, men understreger også at det kræver tilvænning. Derudover peger før/efter målinger på at der kan spares  liftninger og dermed tid i forbindelse med den personlige hygiejne. Der er dog også borgere hvor stolen ikke kan benyttes, eller hvor tidsforbruget vil være det samme, men stadig med en mindre fysisk belastning af medarbejderne og færre liftninger for borgeren.

Organisering
Implementeringen af projektet startede i april 2017 og foregår på et plejecenter ad gangen. Det sikrer at forflytningskonsulenterne kan være til stede, i det omfang der er brug for.

Finansiering
Projektet finansieres i 2017 via puljen til understøttelse af en værdig ældrepolitik.

Kontakt
For yderligere information kontakt teamleder Ulla Nikolajsen UllaNik@htk.dk