07. december 2017

Demensbyen

I Svendborg har de etableret en demensby i et gammelt bryghus. Svendborg Kommunes vision er at skabe et godt hverdagsliv for beboere med tryghed og værdighed, med mulighed for indflydelse på eget liv og med tilbud om meningsfulde aktiviteter.

Formål med projektet/tiltaget
Intentionen er:
- At skabe mulighed for at beboerne i videst muligt omfang kan fortsætte det tidligere liv

- At skabe både tryghed og frihed

- At inddrage civilsamfundet bl.a. via Støtteforening og frivillige.

Målgruppe
Mennesker med en demensdiagnose. Oftest moderat til svær demente.

Indhold
Byen rummer et ”butiksstrøg” med en butik, som holder daglig åbent, et velværerum, hvor beboerne kan få ordnet hår, behandlet fødder eller få en let ansigtsbehandling. Der er endvidere et herreværelse, som er tænkt som et lille fristed for stedets mænd, et køkken, et motionsrum, et musikbibliotek, et hobbyrum, café Madam Blå og Restaurant Humle.

Bryghuset har et stort indhegnet udeområde, som er under udvikling. Demensbyens Støtteforening har netop juni 2017 modtaget en donation på 4 millioner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til udvikling af haveanlæg. Planerne omfatter sansehave med blomster, farver og dufte, et bilværksted, hvor man kan kigge på motorer og sparke dæk, en legeplads til børn, bålsted, køkkenhave, træningsområde m.m.

Et hønsehus og en campingvogn, som kan henlede beboernes tanker på gode ferieminder er allerede installeret.

Der er etableret et frivilligkorps på ca. 30 frivillige hjælpere, som har mange ”stjernedrys-funktioner”:

Cykelture, passe høns, gåture, på de enkelte afdelinger, besøgsvenner, nørkleklub, butikspassere, endvidere hjælp ved to ugentlige aftenåbent, ved arrangementer og ved diverse aktiviteter. Herunder bl.a. træningstilbud og den såkaldte Solskinsklub, der er en omsorgsklub for mennesker med svær demens.

Støtteforeningen arbejder blandt andet aktivt med fondsansøgninger.

Uddannelse
Al personalet har efteruddannelse i demens og ”Bryghuset Svendborg demensby” var med, som de allerførste, som tog del i undervisningen fra Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold. Derudover har der også været afviklet et pilotprojekt med undervisning i den internationale Spark of Life filosofi.

Effekt
Der er indgået et samarbejde med SDU, UCL, Social-og sundhedsskolen samt Svendborg Kommune om fire delprojekter:

  1. Personalets tilgange, metoder og kompetencer
  2. Fysisk aktivitet
  3. Relationer
  4. Ernæring

Effekterne af træningstilbuddene viser, at deltagerne får bedre humør, mere initiativ, øget livskvalitet, bedret fysisk funktionsniveau mm.

Effekten af de udvalgte beboeres deltagelse i Solskinsklubben har været positive for alle. Særligt tre beboere, som har genvundet færdigheder på det sproglige område, har opnået højere livskvalitet som direkte følge af deltagelsen i Solskinsklubben.

Organisering
”Bryghuset – Svendbrog Demensby” hører til i Plejecenter Vest påÆldreområdet, Svendborg Kommune

Finansiering
Et enigt byråd bevilliget 7.4 millioner i 2015

Kontakt
Ældrechef Kirsten Vie 62234900

Projektleder Annette Søby 2488 6855

Link
https://www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/boliger/demensboliger/bryghuset-svendborg-demensby

https://dementiacareinternational.com/spark-life-philosophy/