07. december 2017

Dagshøjskole for demente

I Svendborg har de haft succes med en dagshøjskole for mennesker med en demenssygdom

Formål med tilbuddet
At deltagerne opnår en højere livskvalitet præget af glæde og fællesskab. Mange mennesker, der får en demensdiagnose, har svært ved at bevare tilknytning til foreningsliv eller andre aktiviteter udenfor hjemmet. Med daghøjskolen forsøger vi at finde nye veje til læring, fordybelse og glæde.

Målgruppe
Mennesker med en demenssygdom i tidlig fase.

Form
Holdene består af max 6 deltagere. En demensfaglig medarbejder er holdleder. En fysioterapeut står for den fysiske træning. Frivillige medarbejdere er hjælpere på holdene. De kommunale demenskonsulenter er tilknyttet ved behov. Der sikres struktur, overskuelighed og tryghed

Indhold
Der er hver gang et valgt emne/aktivitet og dagen sluttes hver gang af med en times træning. Programmet sammensættes med udgangspunkt i deltagernes interesser. Der har været forskellige foredrag, ture til Egeskov Slot, sejlture på Svendborgsund, besøg på Fattiggård, galleri m.v.

Effekt
Deltagerne har udtrykt stor glæde ved deltagelse på daghøjskolen, og mange har ønsket at fortsætte på efterfølgende hold.

Deltagerne fremhæver, at fællesskabet er det vigtigste.Et fællesskab hvor de andre deltagere er på nogenlunde samme niveau som en selv. Deltagerne udtrykker, at det er rart at få fælles oplevelser, og den fysiske træning har høj prioritet.