21. december 2017

BPSD - målrettet pleje af beboere med demens

Greve Kommune er én af 5 kommuner, der afprøver en speciel systematisk metode, der skal hjælpe personalet på plejecentre til at ’nå hele vejen rundt om’ den demente borger. Metoden kaldes BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia). Metoden går ud på, at personalet fokuserer på borgernes fysiske og mentale symptomer på demens. Projektet løber fra 2017 til midten af 2018. I sidste halvdel af 2018 evalueres projektet af Cowi og Teknologisk Institut.

Formål med projektet/tiltaget
Formålet med BPSD systematikken og modellen er at øge livskvaliteten for beboere med demens.

Herudover at medarbejdere på plejecentre via systematikken og analysen får en øget opmærksomhed på demente beboeres trivsel og egne handlinger/pædagogik.

Målgruppe
Beboere på Greve Kommunes plejecentre der er diagnosticeret demente, eller skønnes demente.

Projektets sekundære målgruppe er medarbejdere, der indgår i pleje og omsorg af beboerne med demens.

Indhold
Inden borgerens demenssymptomer debatteres på en BPSD-konference, undersøger personalet specifikke fysiske værdier hos borgeren. Herefter screener de borgeren ved hjælp af et specielt spørgeskema, og alle data noteres i et specielt IT-system.

BPSD-konferencen samler personale med forskellige fagligheder; udover plejepersonalet kan det være demenskoordinatorer, fysioterapeuter/ergoterapeuter eller ernæringsfaglige. Under konferencen debatteres borgerens symptomer med henblik på af finde handlinger, der kan medvirke til at nedbringe borgerens demenssymptomer. Det besluttes i fællesskab hvilke mål og indsatsområder, der skal arbejdes med de næste 3 måneder, samt hvilke personalegrupper, der skal udføre handlingerne.

Effekt
BPSD-konferencerne startede januar 2017. Oplevelsen er, at metoden og systematikken har en god effekt. Projektet vil blive evalueret i 2018.

En fortælling om effekten af metoden:

Per er en dement mand med mange fysiske og mentale symptomer på demens.

Han går rundt i afdelingen og ’nupper’ både medbeboeres og personalets ting, hvilket skaber uro på afdelingen. Under en BPSD-konference fortæller en nattevagt lidt fra borgerens livshistorie. Borgeren blev som lille dreng under krigen sendt ud for at stjæle fra tyskerne, for at få mad nok til familien. Konferencedeltagerne bliver enige om at lave et forsøg med at samle en kasse ting, som Per kan ’nuppe’, efter personalet har placeret tingene rundt omkring på afdelingen. Efterfølgende kan personalet samle tingene ind og ’gemme’ dem igen.

Per afviger fra al kontakt med personalet, hvilket gør det vanskeligt at hjælpe ham, både når han er angst, og når han trænger til hjælp til personlig hygiejne. Personalet vurderer derfor, at de vil arbejde på at få social kontakt til Per. De ved, at Per og hans kone havde besøgt Spanien gennem 30 år, og at de sammen havde studeret spansk og gået til flamingo.

Personalet aftaler derfor at benytte en tablet, hvor de kan vise YouTube klip med flamingo og nogle karakteristiske melodier fra Spanien. Allerede ved den første visning af klippene bliver det tydeligt, hvilke klip Per foretrækker, selvom han har mistet det meste sprog. Han peger med fingeren og siger ”neeej, ihhh og seee… hvor er de fine”. Han får ’gnist’ i øjnene igen og klapper på sofaen i takt med musikken. Personalet spiller nu spansk musik i fællesstuen eller i forbindelse med personlig pleje. Sidstnævnte for at Per kan forbinde hjælpen/badet med noget rart. Han søger nu personalet og vil gerne hygge i fællesstuen.

Organisering
Projektet er tilrettelagt af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Cowi, Teknologisk institut og VIA University College. Strukturen og modellerne afprøves i følgende kommuner: Faxe, Hedensted, København, Næstved og Greve.

Finansiering
Som led i satspuljeaftalen 2015-2018 blev der afsat midler til at afprøve en ny model til målrettet pleje af beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. Satspuljemidlerne finansierer kompetenceudvikling hos medarbejderne og konsulent hjælp. Kommunerne finansierer tidsforbrug hos medarbejdere.

Kontakt
Kvalitets- og udviklingskonsulent Bettina Poulsen, projektleder på BPSD-projektet i Greve Kommune. Mail:     bpo@greve.dk, tlf.: 20 55 09 76.