14. december 2017

Analyse af informationssikkerhed på skoleområdet

Der gennemføres primo 2018 en baselinemåling på niveauet af informationssikkerhed på skoleområdet.

Baseline analysen

KL etablerede i 2016 et fælleskommunalt sikkerhedsprogram for "Øget Sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelses-forordning". Programmet understøtter kommunerne i at øge fokus på datasikkerhed. Der blev i november 2016 gennemført en baselinemåling for arbejdet med sikkerhed i kommunerne, som gentages i 2017, 2018 og 2019.

Skoleområdet har indtil nu ikke været en eksplicit del af det fælleskommunale sikkerhedsprogram, men KL har vurderet, at skoleområdet med fordel kan indgå i sikkerhedsprogrammet som et øget fokuspunkt.
Derfor tilbød KL i november, at kommunerne kunne inkludere skoleområdet i en baselinemåling for sikkerhedsarbejdet mod en egenbetaling.

58 kommuner har ønsket at tage imod tilbuddet om at inddrage skoleområdet i baselinemålingen.
De 58 kommuner dækker 58% af landets folkeskoleelever, hvilket KL betragter som en succesfuld tilslutning.

Øget informationssikkerhed på skoleområdet

Ved at inddrage skoleområdet i sikkerhedsprogrammet understøttes ledere, medarbejdere og forvaltning i at prioritere indsatsen for at øge informationssikkerheden. Det sætter samtidig gang i en del af den nødvendige kompetenceudvikling af de medarbejdere og ledere på skoleområdet, der sidder med opgaver omkring informationssikkerhed.

Desuden vil analysen støtte skolerne i fremadrettet også at kunne efterleve kravene i EU's databeskyttelsesforordning, da denne kommer til at medføre øgede krav til datasikkerhed i forhold til børn.

Baseline analysen gennemføres i uge 2 til uge 6, hvorefter den enkelte kommune kan analysere status på arbejdet med informationssikkerhed, både ift. styrker og udfordringer.