14. december 2017

2017 i BPI: Milepæle og startskud

I 2017 kom læringsplatforme ud i alle kommuner, udviklingen af Aula gik i gang, og informationssikkerhed kom højt på kommunernes BPI-dagsorden.

Kommunerne passerer milepæl efter milepæl

Med afslutningen af 2017 passeres flere milepæle for læringsplatformene og Aula. I flertallet af landets kommuner anvender størstedelen af lærerne på den typiske folkeskole nu læringsplatformen i hovedparten af de fag, de underviser i.

Der er p.t. 6 læringsplatforme i brug landet over: 45 kommuner har valgt Meebook, 42 har valgt MinUddannelse, 5 har valgt MoMo, 4 kommuner har valgt EasyIQ, mens itslearning og KMD Educa hver er ude i 1 kommune.

KL og COK afholdt i efteråret et pilotkursus, Forandrings[skole]ledelse i en digital skoledag - Implementering af Brugerportalsinitiativet, for at klæde skoleledelser på til at kunne lede og imødekomme den digitalt understøttede forandring, der skal til for at lede implementeringen af BPI, og lede anvendelsen af de nye platforme og den pædagogiske og didaktiske digitalisering på skolerne.

Aula-toget tager fart

Udbuddet af den kommende samarbejdsplatform Aula er en anden milepæl, som blev passeret i 2017. KOMBIT valgte Netcompany – IT and Business Consulting som leverandør af Aula sammen med firmaerne Frog og Advice, bl.a. på baggrund af brugervenlighedstests. Nu er Aula under udvikling og forventes klar til implementering og test på de første pilotskoler i 2018. KOMBIT har holdt møder med læringsplatformsleverandørerne og leverandører af widgets til Aula.

Startskuddet til implementering: Dialogmøder om Aula

I oktober og november var der dialogmøder om Aula rundt omkring i landet, hvor skole- og dagtilbudschefer, BPI-kontaktpersoner og Aula-projektledere har drøftet implementeringsopgaven omkring Aula. Til møderne har der været fokus på at informere og diskutere de opgaver, der er nødvendige for en god opstart af projektet med særligt fokus på videndeling, organisering og tidsplan.

Informationssikkerhed i fokus

I efteråret blev siden kl.dk/BPI udvidet med en række sider om informationssikkerhed i relation til BPI. Her udgives løbende diverse sikkerhedsmaterialer, bl.a. en juridisk dataklassifikation og et rollekatalog. Informationssikkerhed er blevet en central del af arbejdet med BPI i kommunerne, især på områder som bl.a. fler-faktor login til børn, behandlingen af personfølsomme data, en samlet sikkerhedsarkitektur og identitetsgaranter.

Sikkerhedssporet i BPI-programmet skal understøtte arbejdet med informationssikkerhed ift. læringsplatformene og Aula og arbejder mod, at kommunerne kan leve op til EU's persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018.

UNI-Login bliver nu brugt af forældre

Som et vigtigt led i at sikre undervisningssektoren en fælles it-infrastruktur har Styrelsen for It og Læring hen over foråret gjort det muligt for skolernes egne it-systemer at indbygge UNI-Login til forældre. I løbet af 2017 har skoler i flere kommuner åbnet muligheden for at forældre til børn i folkeskolen og på de frie og private grundskoler fremover kan bruge UNI-Login, når de skal logge på fx SkoleIntra og læringsplatformene.

UNI-Login til forældre skal give ensartethed og nem adgang til skolernes systemer, som er en forudsætning for den digitale kommunikation mellem skole og forældre.