10. august 2017

Vejledende takster for skorstensfejerarbejde for 2017 og 2018

Hermed følger oversigt over de vejledende takster for skorstensfejerarbejde for 2017 og 2018.

Gebyrerne er fra 2017 til 2018 reguleret op med 2,10 %, jf. beregningsmodel nedenfor.

Gebyrerne forudsætter, at sodposer udleveres af kommunen. Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer, tillægges gebyret 1 %.

Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer samt bortskaffelse af soden, tillægges gebyret 3 %.

Gebyrreguleringen er beregnet efter de parametre, som hidtil har været anvendt af KL. Dansk Arbejdsgiver Forenings StrukturStatistik / løn 2016 herunder den gennemsnitlige timefortjeneste for 2016 ekskl. genetillæg - stigning 2,3 %. Danmarks Statistiks - forbrugerprisindeks gennemsnit for 2016 for ”Tjenester” – stigning 1,6 %. De 2 indeks vægtes med henholdsvis 70,3 % og 29,7 %.