22. august 2017

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske indlæggelser

Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske sygehusvæsen fra 2008-2016. Dels undersøges den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed og dels undersøges fordelingen af hhv. korte og lange indlæggelser.

Analysens hovedkonklusioner

 • Patienter i det somatiske sygehusvæsen er indlagt i kortere tid ad gangen end tidligere, men lidt oftere flere gange. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet med 21 pct. på otte år (2008-2016).
 • Faldet i den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed dækker bl.a. over en markant stigning i antallet af ultrakorte ”sammedagsudskrivninger” (36 pct. stigning) og et fald i antallet af lange indlæggelser af over en uges varighed (22 pct. fald).
 • De helt korte ”sammedagsudskrivninger” udgjorde i 2008 23 pct. af alle indlæggelser, mens det i 2016 gjaldt 30 pct. af alle indlæggelser.
 • Siden 2014 er antallet af korte sammedagsudskrivninger stagneret, mens antallet af lange indlæggelser af over en uges varighed er faldende i hele perioden 2008-2016.
 • Faldet i antallet af indlæggelser af over en uges varighed påvirker isoleret set den gennemsnitlige indlæggelsestid mere end stigningen i antallet af sammedagsudskrivninger.
 • Medicinske indlæggelser er 1-2 dage længere end kirurgiske indlæggelser. Varigheden af både medicinske og kirurgiske indlæggelser er faldet fra 2008 til 2016.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske indlæggelser

 • LINK

  Momentum-artikel: "Flere og flere patienter når ikke at overnatte i hospitalssengen"