07. august 2017

Tre afskedigelsesnævnskendelser af 6. april 2017 om bortvisning af nattevagter, der sov i tjenesten (FOA mod Københavns Kommune)

En kommune havde bortvist tre medarbejdere, en døgninstitutionsmedhjælper og to koordinerende nattevagter fra en sikret døgninstitution for unge. Parterne i sagen var enige om, at det var grov misligholdelse af ansættelsesforholdene at sove i arbejdstiden.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Tre afskedigelsesnævnskendelser af 6. april 2017 om bortvisning af nattevagter, der sov i tjenesten (FOA mod Københavns Kommune)