28. august 2018

Styrk borgernes tryghed og handlerum ved at give borgerne adgang til egne data

Initiativet Borgerens Adgang til Egne Data samarbejder med fem pilotkommuner om at udvikle en fælleskommunal metode til give borgere adgang til relevant data, som kommunerne har om dem. Hør mere om projektet på Digitaliseringsmessen d. 27. september.

Udstilling af data giver værdi

Startskuddet for projektet er en fælleskommunal vision for adgang til egen data, som giver målsætningen for at udstille borgeres data. Visionen for projektet er, at borgernes adgang til data skal give borgerne tryghed og handlerum. Dermed understøtter visionen ønsket om at øge tilliden til kommunen ved at åbne kommunen op mod borgerne.

Projektet har tidligere med fiktive data og prototyping undersøgt brugernes holdninger og præferencer ifht. at se udstillet data. Den data projektet kommer til at udstille vil i begyndelsen være metadata, der eksempelvis fortæller at der er en aktiv sag, men ikke viser selve sagen. Undersøgelsen af borgernes præferencer viste dog, at den slag data blev taget godt i mod af brugerne. Også selvom disse data ikke giver et udtømmende overblik og borgerens interaktion med kommunen.

Projektet samarbejder løbende med fem pilotkommuner om at udvikle en fælleskommunal metode for udstilling af data, og teste det i praksis med rigtigt data.

Kommunale erfaringer er essentielle

Udover arbejdet med at udvikle en løsning for udstilling af data, der kan testet i de fem pilotkommuner, så er et af fokusområderne i projektet også løbende at samle op på og sprede erfaringer fra kommuner, der allerede udstiller data til borgerne. Det har projektet gjort igennem en spørgeskemaundersøgelse og opfølgende kvalitative interviews.

De kommunale erfaringer bliver til en artikelserie, der løbende udkommer på KL.dk.

I artikelserien kan man blandt andet læse om, hvordan kommunerne har grebet det an for at hæve kvaliteten af det data de har, så de er klar til at blive vist for borgeren.

Det kan der høres meget mere om på Digitaliseringsmessen, hvor projektledere fra projektet holder oplæg på KL-scenen.