14. august 2017

Sker der reel samskabelse i din kommune?

Selvom mange kommuner arbejder med samskabelse, så er det de færreste, som lykkes godt med det. Det mener Anne Totzen, som har skrevet ph.d. om emnet. Hør mere på KL's Kommunikationsdøgn og læs Anne Tortzens bedste råd til samskabelse her.

Samskabelse er på dagsordenen i de fleste kommuner, og der bliver sat mange initiativer i gang. Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog og forsker ved RUC, har skrevet ph.d. om samskabelse i danske kommuner. Den viser, at det i praksis er udfordrende at få et ligeværdigt samarbejde i gang med borgere og civilsamfund.

På KL's Kommunikationsdøgn kan du høre konklusionerne i hendes ph.d., få gode råd med hjem og være med til at drøfte, hvilken rolle kommunikation kan spille for at styrke samskabelse i din kommune. 

I dette interview får du en forsmag på de pointer, hun kommer med.

Hvorfor bør kommuner lave samskabelse?

Mange af de udfordringer, kommunerne skal løse, er komplekse - dvs. at der skal mange parter og meget forskellig viden til for at finde løsninger, der virker. Her kan det være en god idé at arbejde med samskabelse - eller i hvert tilfælde at øve sig på at arbejde mere samskabende og samarbejdsorienteret  i forhold til både borgere, pårørende, frivillige organisationer og lokalsamfund.

Når det lykkes at arbejde samskabende og at få et samarbejde til at fungere, hvor alle relevante parter byder ind med deres, kan det resultere i løsninger, som både er mere effektive, billigere og har større opbakning.

Hvordan ser det ud i forhold til at lave samskabelse i de danske kommuner?

Samskabelse er noget, der tales meget om, og som får plads i mange kommunale strategier og planer. Der er også mange kommuner, der sætter konkrete initiativer i gang eller investerer i at udvikle nye kompetencer.

Men det er mit indtryk, at der ikke er mange, som lykkes med samskabelse, der for alvor rykker noget. Ofte bliver det mere varm luft og symbolske aktiviteter frem for helt nye måder at samarbejde på. Et problem kan også være, at kommunerne tænker, de selv skal sætte samskabelse i gang - i stedet for at gribe de muligheder, der byder sig fx i lokalsamfund med mange aktive borgere.

Hvorfor, tror du, det er sådan?

Jeg ved bl.a. fra min forskning, at det kan være vanskeligt for de offentlige medarbejdere og ledere at slippe styringen. De har jo stadig ansvaret for den velfærdsservice eller de beslutninger, det handler om - og det er krævende at arbejde i den usikkerhed, der følger med et samarbejde med mange forskellige parter.

Hvornår er det relevant at lave samskabelse, og hvornår er det ikke relevant?

Samskabelse er særligt egnet til at løse komplekse problemer, der kræver en indsats fra flere sider - det kunne fx være integration af flygtninge, ensomhed blandt ældre eller klimaindsatser. Men samtidig kræver det mod til at åbne op, kompetencer til at samarbejde og en organisation og ledelse, der er villig til at støtte op. 

Det er ikke relevant, hvis det problem, man forsøger at løse med samskabelse, ikke egner sig til det - eller hvis der ikke er den nødvendige parathed i organisationen og ledelse til at løbe den risiko, det er at give slip på kontrollen.

Hvad er dine bedste råd i forhold til at lave samskabelse i kommunerne?

  • Overvej, om sagen er egnet til samskabelse: Er der andre parter, der har en ´aktie´ i den end kommunen? Inviter alle relevante og berørte parter ind - også dem, I ikke plejer at tale med - eller som har en helt anden forståelse.
  • Afstem forventningerne internt og i forhold til politikerne: I samskabelse kan man ikke forvente hurtige og synlige resultater, men værdien kan komme på den lange bane.
  • Vær åben om kommunens interesse i sagen -  og sørg for, at der er tid og rammer til at udforske og forene deltagernes forskellige interesser og mål.
  • Hav øje for at anerkende andre typer af ressourcer end de økonomiske, fx borgernes tid, engagement, netværk og hverdagsviden.
  • Vær forberedt på, at det kan være svært - og tidskrævende! Sæt tid og ressourcer af. Diskuterer løbende dilemmaer og udfordringer i organisationen - og lær af jeres erfaringer.