10. august 2017

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2017

På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

Læs mere i bilagene.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. januar 2017

 • PDF

  Bilag 1 JAN 17

 • PDF

  Bilag 2 JAN 17

 • PDF

  Bilag 3 JAN 17

 • PDF

  Bilag 4 JAN 17

 • PDF

  Bilag 5 JAN 17

 • PDF

  Tabel 4 JAN 2017