31. august 2017

Nyt inspirationskatalog om digitalt forældresamarbejde

KL har udgivet et nyt inspirationskatalog, som sætter fokus på det digitale forældre samarbejde i dagtilbud med praksiseksempler fra fire kommuner.

En fælles platform

For at give børnene de bedste vilkår, både i hjemmet og i de kommunale dagtilbud, er det vigtigt, at det pædagogiske personale og forældre samarbejder om børnenes trivsel, udvikling og læring.

Dagtilbudsledere og forældre er enige om, at en god dialog er en vigtig del af forældresamarbejdet. I forbindelse hertil kan digitale løsninger være et godt redskab som afsæt i og for dialogen.

KL gennemførte i slutningen af 2016 en forvaltningsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Resultaterne viste, at mange kommuner allerede kommunikerer digitalt med forældre i dagtilbud, men der er også en del, som ikke arbejder målrettet med den digitale kommunikation endnu.

Inspiration

KL sætter med dette inspirationsmateriale fokus på digitalt forældresamarbejde i dagtilbud for at give inspiration til udvikling kommunerne og for at understøtte den bedst mulige overgang til Aula.

Materialet stiller skarpt på fire kommuners udvikling af forskellige former for digitalt forældresamarbejde. Fælles for de fire kommuner er, at de benytter en digital platform som redskab i den daglige kommunikation mellem dagtilbud og hjem.

Du kan læse hele inspirationskataloget her

Fortsat fokus

Blandt flere initiativer har KL i foråret igangsat en undersøgelse af kommunernes brug af digitale redskaber i dagtilbud. Undersøgelsen skal afdække og dele viden om, hvordan dagtilbud anvender digitale redskaber i deres pædagogiske praksis til at understøtte udvikling af læringsmiljøer og gode børnefællesskaber.