17. august 2017

KL tilfreds med kystbeskyttelsesinitiativer

KL ser positivt på regeringens nye kystbeskyttelsesinitiativer. Kommunerne har brug for et nationalt grundlag, når de skal diskutere, hvordan man skal beskytte sig i fremtiden, siger udvalgsformand.

Omkring nytår raserede stormen Urd over Danmark. Vind- og vejrforholdene betød store oversvømmelser i dagene efter stormen, som endte med at koste kommuner og grundejere omkring 150 millioner kroner. Ifølge klimaeksperter, så kan vi som følge af klimaforandringer forvente flere ekstreme vejrhændelser i fremtiden.

Klima-atlas hilses velkomment

Derfor fremlagde regeringen i dag initiativer for i alt 62 millioner kroner, som skal gå til at beskytte mod farligt vejr. Det er især forskellige former for støtte til risikovurdering, som regeringen vil afsætte penge til. Blandt initiativerne er et landsdækkende klima-atlas, som kommunerne kan bruge til en risikovurdering for alvorlige klimahændelser.

Formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen hilser de nye initiativer velkommen.

"Disse tiltag står jo oven på den aftale, som vi i KL og regeringen blev enige om i juni måned. Regeringen vil fremlægge lovforslag om, at beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelse overgår til kommunerne. I det arbejde glæder vi os til at bruge det klima-atlas, som regeringen i dag lovede at få udarbejdet.  Kommunalbestyrelserne har brug for et nationalt grundlag, når de skal diskutere, hvordan man skal beskytte sig i fremtiden og hvilket sikringsniveau man ønsker."

Ekstra indsats for smidig klagesagsbehandling

Regeringens initiativer tæller ud over det nationale klima-atlas en række andre tiltag. Blandt andet et loft over klagesagsbehandlingstiden i sager om kystbeskyttelse, mulighed for kommunalt opkøb af såkaldt "røde huse", som flere gange har været udsat for erstatningskrævende oversvømmelse, samt forbedret vejledning for nybyggeri i kystnære områder.

Især loftet over klagesagsbehandlingstiden glæder Jørn Pedersen.

"Det er noget, som har fyldt meget i nogle kommuner. Det er meget vigtigt, at klagesagerne bliver behandlet hurtigt og effektivt, så det glæder mig, at regeringen har lyttet og nu vil sørge for, at der gøres en ekstra indsats for at få hurtigt og smidig sagsbehandling."

YDERLIGERE MATERIALE