25. august 2017

KL høringssvar vedr. databeskyttelsesloven

KL har afgivet høringssvar til forslag til databeskyttelseslov. Lovforslaget skal supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesforordningen giver inden for en række områder mulighed for, at der kan fastsættes nationale regler, der supplerer og uddyber forordningen. På den baggrund har Justitsministeriet udarbejdet forslag til databeskyttelseslov, som har været sendt i høring hen over sommeren.

KL har i sit høringssvar til forslag til databeskyttelseslov bl.a. anført,

  • at flere af de foreslående regler bør udgå eller ændres, da de unødigt øger kompleksiteten i den kommunale sagsbehandling og vil medføre øgede omkostninger til administration
  • at det er vigtigt, at der bliver udarbejdet vejledninger særligt på sikkerhedsområdet og i forbindelse med reglernes anvendelse ved behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold
  • at bøder til offentlige myndigheder for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen er unødvendige
  • at KL ønsker økonomisk kompensation til kommunerne for de nye administrative krav.

Læs hele høringssvaret samt forslag til databeskyttelsesloven i nedenstående PDF'er.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's høringssvar (2)

  • PDF

    Forslag til databeskyttelsesloven