21. august 2017

Inspirationskatalog kaster nyt lys på vejvedligeholdelsen

Et nyt inspirationskatalog fra COWI sætter spotlight på organiseringen af vejvedligeholdelsen. Otte cases fra kommunerne byder på inspiration, erfaringer og resultater fra forskellige organiseringer – og dermed også på muligheden for at få mest muligt for pengene.

De kommunale veje er ikke bare noget, langt de fleste af os bruger hver dag. Det er også en stor post i de kommunale budgetter. Og pengene går ikke kun til ny asfalt og snerydning. De færreste tænker nok over det, når de passerer trafiklys, vejskilte og blomsterkummer eller kører gennem en rundkørsel, der står som et smukt blomsterhav om foråret, men alle disse ting – og mange flere – er hver især dele af kommunernes vejvedligeholdelse.

Fælles for det hele er naturligvis, at det har noget med vejene at gøre. Og fælles for alle kommunerne er, at opgaverne er nogenlunde de samme. Men så hører ligheden mellem kommunerne også op. For mens nogle kommuner har et meget lille vejareal, har andre kommuner et meget stort vejareal. Mens nogle kommuner har en tæt og tung trafik og brede veje med cykelstier og brede fortove, er der i andre kommuner mere plads mellem bilerne og mere grønt omkring vejene, hvilket stiller større krav til fx glatførebekæmpelsen.

Pointen her er, at de forskellige rammevilkår kombineret med politiske ønsker og serviceniveauer, giver grobund for en række forskellige måder at gøre tingene på. Og netop måden at gøre tingene på, organiseringen, skulle gerne understøtte de mål, man som kommune har på vejområdet. Samtidig dikterer den meget stramme økonomiske situation i kommunerne, at man gerne skal have mest muligt for pengene. Men hvordan skal man så organisere vejområdet for netop at få mest muligt for pengene?