31. august 2017

Godt med fokus på den nære sundhed i udspil til finanslov

KL-formand glæder sig over, at regeringen vil afsætte en halv milliard kroner årligt som en velfærdsreserve til blandt andet at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derimod undrer han sig over, at privatskolerne igen tilgodeses.

"Det er meget positivt, at regeringen melder klart ud, at der skal sikres et mere sammenhængende sundhedsvæsen med bedre behandling og pleje til ældre og mennesker med kroniske sygdomme. Og vi hilser med tilfredshed, at der også følger penge med."

Sådan siger KL-formand Martin Damm om regeringens udspil til finanslov, som netop er offentliggjort, og hvor der afsættes en halv milliard kroner årligt til at styrke kernevelfærden, ikke mindst på sundheds- og ældreområdet. Pengene skal blandt andet bruges til at realisere et kommende sundhedspolitisk udspil, der skal følge op på udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

"Kommunerne har i de senere år markant udbygget det nære sundhedsvæsen, og de kommunale medarbejderes kompetencer er hævet betragteligt. Vi er helt klar til at fortsætte det arbejde, og det glæder os, at regeringen også har store ambitioner for området. Der er både brug for flere midler og ikke mindst en klar plan for, hvordan vi udbygger det nære sundhedsvæsen og sikrer et godt samarbejde mellem sektorerne til glæde for borgerne," siger Martin Damm.

Privatskoler bør ikke tilgodeses frem for folkeskolen

Han glæder sig også over, at regeringen i udspillet til finanslov lægger op til at afsætte 28 millioner kroner over de kommende 4 år til at styrke indsatsen for kystbeskyttelse og klimatilpasning. Det følger op på økonomiaftalen mellem KL og regeringen, hvor der blev afsat 7 millioner til at sikre hurtigere sagsbehandlingstider. Martin Damm hilser også velkomment, at regeringen vil bruge 27 millioner kroner til at udvikle et nyt klimaatlas. Det skal vise, hvilke områder i Danmark der er særligt udfordret, når uvejret raser.

Martin Damm finder dog også malurt i kommunernes bæger, når han læser finanslovudspillet. Det skyldes ikke mindst, at regeringen for 3. år i træk vil hæve tilskuddet til privatskolerne.

"KL er helt enige i, at det skal være muligt for danske forældre at vælge et alternativ til folkeskolen. Men det er en uheldig udvikling, at privatskolerne tilgodeses økonomisk frem for folkeskolerne. Ikke mindst når vi oplever, at der er en række krav til folkeskolerne blandt andet i forhold til tosprogede og inklusion, som privatskolerne ikke er underlagt. Det er bekymrende, hvis privatskoler tilgodeses frem for folkeskoler. Så risikerer vi, at fundamentet for folkeskolen smuldrer."

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele regeringens finanslovsforslag her