17. august 2017

Bloktilskuddet til væksthusene for 2018

Indenrigsministeriet har opgjort fordelingen af tilskuddet til Væksthusene for 2018.

Tilskuddet er tidligere meldt ud i forbindelse med udmeldingen af bloktilskuddet for 2018 og viser fordelingen af tilskuddet mellem kommuner.

Tabellen viser fordelingen af 106,8 mio. kr. overført til kommunernes bloktilskud. Beløbet for 2018 er opreguleret med 1,7 pct. i forhold til beløbet i 2017 til 2018 pris- og lønniveau.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Fordeling af bloktilskud til væksthusene 2018