15. august 2017

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd er trådt i kraft

Erhvervsstyrelsen oplyser, at Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august om etablering af lokale naturråd er trådt i kraft den 10. august 2017.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelserne senest den 1. november 2017 skal oplyse Erhvervsstyrelsen om hvilke kommuner, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af de lokale naturråd i de pågældende geografiske områder. Oplysningen skal sendes til Erhvervsstyrelsen på mail planloven@erst.dk samt offentliggøres på kommunernes hjemmesider.

Deadline for at oprette de lokale naturråd er den 15. januar 2018 og naturrådene skal afslutte deres arbejde senest den 15. juli 2018. Tidsplanen er fastsat med henblik på, at de kommuner, der ønsker at udpege udviklingsområder, har mulighed for at udarbejde kommuneplan eller kommuneplantillæg for Grønt Danmarkskort og udviklingsområder efter, at erhvervsministeren har udstedt landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Det sker forventeligt i efteråret 2018.

Kommunerne kan kontakte Erhvervsstyrelsen med spørgsmål til bekendtgørelse og tidsplan. Kontaktperson er Karin Jensen, der kan kontaktes på telefon 3529 1160 eller mail karjes@erst.dk.

Nærmere information findes i Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august om etablering af lokale naturråd og Vejledning nr. 9737 af 10. august 2017 om etablering af lokale naturråd.