28. august 2017

Agil digitalisering af arbejdsgange – temadag i januar 2018

Vil I være bedre til at digitalisere arbejdsgangene i jeres kommune? Kunne I tænke jer at slippe for de tidskrævende manuelle rutiner, som ligeså godt kunne løses af computere? Så er denne temadag om agil digitalisering af arbejdsgange noget for jer. Her får I indsigt i den seneste nye teknologi og prøver den af på arbejdsgange fra jeres egen kommune.

Ny teknologi - nye muligheder

Teknologien løber stærkt i disse år. Der tales om robotter og RPA, om "dynamic condition response" og "business process managing" - og meget mere. Der er nok at holde styr på og mange muligheder. Samtidig er organisationer og arbejdsgange under løbende forandring og optimering. Arbejdsgangene skal digitaliseres på en måde, så de kan tilpasses efter nye behov og krav. Arbejdsgangene skal være agile.

Derfor holder KL temadag om emnet i KL-huset den 22. januar 2018. Her vil en af Danmarks førende eksperter inden for digitalisering af arbejdsgange, lektor Thomas Hildebrandt fra ITU, bygge oven på jeres viden om arbejdsgange, så I kan løfte digitaliseringen af jeres kommune til et endnu højere niveau. Det bliver en temadag med aktiv deltagelse og konkrete øvelser i at digitalisere jeres egne arbejdsgange.

Se mulighederne

Vicekontorchef Jan Struwe Poulsen fra Kl's Kontor for Arbejdsgange og It-arkitektur har tilrettelagt temadagen:

"Kommunerne spiller en afgørende rolle i digitaliseringen af Danmark, og det er helt naturligt, at de sætter yderligere skub på at digitalisere deres arbejdsgange. Med digitale og agile arbejdsgange får computerne lov til at tage sig af de slidsomme rutineopgaver. Kommunernes medarbejdere kan så koncentrere sig om at udvikle kommunen og relationen til borgere og virksomheder," siger Jan Struwe Poulsen.

Læs mere og tilmeld jer

Læs mere om temadagen og tilmeld jer her.