19. april 2017

Virksomhedspraktik til flygtninge

Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik

Analysens hovedkonklusioner

 • Mænd blandt flygtninge har ca. 3 gange større jobchancer efter virksomhedspraktik end kvinder.
 • Yngre flygtninge har større jobchancer end ældre flygtninge
 • Des længere tid i Danmark des større succes med virksomhedspraktik
 • Størst jobchancer i større virksomheder
 • Flygtningene har de bedste jobchancer efter praktik i industrien, mens chancerne efter praktik i de offentlige brancher er dårligst. Eksempelvis er jobchancerne ca. 6 gange højere efter praktik i industrien end efter praktik i sociale institutioner.
 • Der kunne være et potentiale for flere praktikker i industrien, idet ca. 11 pct. af lønmodtagerne arbejder i industrien, men kun 8 pct. af praktikkerne finder sted i industrien.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Den virksomhedsrettede indats for flygtninge

 • LINK

  Momentum artikel: Praktik i industrien giver størst jobchance for flygtninge