27. april 2017

Vigtigt at prioritere dagtilbud af høj kvalitet

”Vi skal prioritere dagtilbud af høj kvalitet, og derfor er det glædeligt, at regeringen i dag præsenterer et udspil på området. Udspillet og de afsatte penge er et udmærket første skridt, men der er brug for endnu mere, hvis vi skal opfylde kommunernes og regeringens store ambitioner.”

Sådan lyder kommentaren fra Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, til regeringens nye dagtilbudsudspil, der er præsenteret i dag. Udspillet udmønter i alt 580 millioner kroner over fire år, som blev afsat med finansloven for 2017.

Regeringen lægger op til at afsætte i alt 200 millioner kroner til sociale normeringer. Kommunerne skal søge til konkrete institutioner, som skal opfylde det krav, at mindst 30 procent af børnene har mindst 80 procent friplads.

”De kommunale dagtilbud skal sikre, at barnets baggrund ikke bestemmer dets fremtid. Alle børn skal have mulighed for at udnytte deres potentiale. Vi ved, at mere end en tredjedel af kommunerne allerede har en højere normering i dagtilbud, der har forholdsvis mange børn i udsatte positioner. Det er derfor positivt, at regeringen sætter fokus på sociale normeringer, men der lægges op til, at midlerne skal fordeles efter centrale kriterier. Dermed risikerer vi, at midlerne ikke kan bruges dér, hvor man lokalt kan konstatere, at der er mest behov for social normering,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg og fortsætter:

”Dertil kommer, at kommunerne skal bruge ekstra ressourcer på puljeansøgning og dokumentation af anvendelsen af midlerne. Det er vigtigt, at regeringens initiativer bliver udmøntet på en måde, der tager afsæt i lokale behov og vilkår. Beslutninger træffes bedst lokalt, og behovene for fleksibilitet kan variere meget i de 98 kommuner.”

Brug for praksisnær kompetenceudvikling

Der afsættes desuden 170 millioner kroner til efteruddannelse af pædagoger. Anna Mee Allerslev roser regeringen for at have lyttet til KL’s anbefalinger her:

”Alfa og omega i dagtilbud af høj kvalitet er vores dygtige medarbejdere. De yder hver dag en kæmpe indsats for at udvikle vores børn og sikre et godt børneliv med leg, læring og udvikling som en helt central del af hverdagen. Det arbejde skal vi naturligvis løbende understøtte – og det kræver, at medarbejdernes kompetencer bliver prioriteret. Det er vigtigt at understrege, at medarbejderne ikke skal ud af huset på kursus, men understøttes i at udvikle deres arbejde og pædagogiske praksis i institutionen. For vi ved fra forskning, at netop dét er effektivt,” siger Anna Mee Allerslev.

Ny ordning må ikke stjæle ressourcer fra andre børn

Udspillet indeholder også forslag om deltidspladser (til søskende) til forældre, der er på barsel, og deltidspladser til forældre med skæve arbejdstider, som så selv får mulighed for at købe et andet tilbud som supplement. Men det er KL i udgangspunktet noget skeptisk overfor.

”Vores dagtilbud skal selvfølgelig være fleksible og tilpasses forældrenes behov. Men det må omvendt  ikke gå ud over ressourcer fra de andre børn i dagtilbuddene. Nu skal vi regne på, hvad dette her tilbud vil komme til at koste kommunerne. Men umiddelbart er vi bekymrede for, at pengene ikke bliver brugt bedst muligt med denne model," siger Anna Mee Allerslev.

Nødvendig balance i dokumentationskrav

Med udspillet lægger regeringen også op til, at et udvalg skal se på dokumentation og afbureaukratisering på området – såvel statslige som kommunale krav.

”Det er vigtigt, at vi løbende holder øje med, om der lokalt og nationalt stilles uhensigtsmæssige dokumentationskrav. Men vi skal først og fremmest handle. KL vil nu sætte sig i spidsen for et øget fokus på udvikling af kommunal praksis på området samt den nødvendige sammenhæng og balance mellem dokumentationskrav og udvikling af den pædagogiske praksis, som jo er det vigtigste i sidste ende,” siger Anna Mee Allerslev.

YDERLIGERE MATERIALE