19. april 2017

Vestre Landsrets dom af 31. maj 2016 om ret til kvalificeret svagelighedspension (HK mod Busselskabet Århus Sporveje)

Et Busselskab B havde afskediget en tjenestemand A på grund af sygdom. B bad fire gange Helbredsnævnet om at vurdere A’s erhvervsevne. Helbredsnævnet vurderede, at A’s erhvervsevne ikke var nedsat til 1/3 eller mindre, hvorfor A ikke havde krav på kvalificeret svagelighedspension. A anlagde sag mod B. Landsretten kom frem til, at A’s erhvervsevne var nedsat til 1/3 eller mindre, og at A havde krav på kvalificeret svagelighedspension.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Vestre Landsrets dom af 31. maj 2016 om ret til kvalificeret svagelighedspension (HK mod Busselskabet Århus Sporveje)