19. april 2017

Tag forældrene med ombord på læringsplatformene

Skolerne kan med fordel gå i dialog med forældrene om, hvordan de kan samarbejde og få indsigt i børnenes læringsproces gennem læringsplatformene.

Forventningsafstemning er nødvendigt

Når landets skoler tager læringsplatforme i brug, kan forældrene få bedre indsigt i deres barns skolegang end nogensinde før. Forældrene får dermed gode muligheder for at støtte deres børns læring og trivsel. Det indebærer dog også, at skoler og hjem skal afstemme deres forventninger til hinanden.

Det er konklusionerne fra bl.a. et temamøde på KL’s Børn og Unge Topmøde i februar og fra arbejde i Aarhus Kommune med at få alle forældre på SkoleIntra. På KL’s Børn & Unge Topmøde var der et temamøde om indsigt i barnets progression, læring og trivsel. Overskriften var ”Progression i læring og trivsel – hvordan måler vi det?”.

Gode hjemmelæringsmiljøer

Blandt pointerne fra mødet var også, at ved at styrke en systematisk indsamling og fastholdelse af kvalitative data, kan de kvalitative data bringes i spil i dialogen med hjemmet.

- Jo mere, vi inddrager forældrene, jo bedre muligheder giver vi dem for støtte op omkring deres børn. Vi ved jo, at gode hjemmelæringsmiljøer har stor betydning for, hvordan det går børnene. Læringsplatformene giver nye muligheder i dette arbejde, siger Kirsten Jørgensen, chefkonsulent i KL’s kontor for Børn og Folkeskole og vært for temamødet..

- Man kan for eksempel tale med forældrene om, hvordan de kan stille gode spørgsmål til deres børn, og hvordan de kan byde ind med deres egne vinkler på børnenes læringsproces og koble det med børnenes interesser i hverdagen. På den måde tager man fat om både læring og trivsel, fordi børnene føler, at deres læringsproces har betydning, og at skole og hjem er trygge baser, der taler sammen.

Greb om samskabelsen

I Aarhus Kommune arbejder man blandt andet med forældreinvolvering gennem samarbejde i et sparringsforum for forældre og forældreorganisationer, hvor forvaltningen er i dialog med Aarhus Forældreorganisation og Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus. For nylig har man også etableret et samarbejde med Bydelsmødrene i kommunen med henblik på at få flere af de forældre, der p.t. ikke er på ForældreIntra, til at tage systemet i brug.

Arbejdet med forældreinvolveringen skal på længere sigt medvirke til, at forældrene hurtigt tager både læringsplatform og siden Aula til sig. Det fortalte Birgitte Mouritzen, konsulent for strategisk kommunikation og involverende processer i Aarhus Kommune, om på BPI-arrangementer i Fredericia og København i begyndelsen af marts. Her inviterede hun andre kommuner til at dele deres ideer om god forældreinddragelse.

Husk at fortælle hvorfor

Samtidig hejste Birgitte Mouritzen et flag for, at man husker at fortælle forældrene, hvorfor man arbejder så hårdt for at inddrage dem.

- Vi har et stærkt fokus på samskabelse med forældrene i vores kommune, fordi samarbejdet med forældrene spiller en afgørende rolle for børnenes læring, trivsel og udvikling. Det viser forskning, og det siger erfaringerne hos vores fagfolk på skolerne. Men samtidig viste vores seneste forældretilfredshedsundersøgelse, at halvdelen af vores forældre ikke kendte vores forventninger til dem, fortæller Birgitte Mouritzen.

- Det viser os, at her skal vi gøre en indsats. Vores skolebestyrelser har fået i opdrag at definere deres lokale form for samskabelse. Men det er svært at få greb om, hvad samskabelse er, og derfor er der en løbende opgave for os i at støtte skolerne i både samskabelse og kommunikation, siger Birgitte Mouritzen.

”Jamen, vi roder!”

Kirsten Jørgensen foreslår, at man inviterer forældrene ind på læringsplatformene tidligt i processen, selvom man ikke er helt færdig med eksempelvis at lægge forløb derind.
 
- Jeg kan godt forstå dem, der tænker, at man vil have noget ordentligt at vise forældrene, inden man giver dem adgang til læringsplatformen. Men man kan jo også vælge at invitere forældrene med på udviklingsrejsen, for forældrene har brug for at blive klædt på til at være de samarbejdspartnere, deres børn og det pædagogiske personale har brug for, siger Kirsten Jørgensen.

- Uanset, hvor meget eller lidt, kommunerne vælger at inddrage forældrene undervejs i implementeringen, er det meget vigtigt, at skolerne fortæller forældrene om deres muligheder med de nye platforme. På langt sigt kan man tage hul på dette parløb med forældrene allerede i dagtilbud, for eksempel med Aula, når størstedelen af landets kommuner tager det i brug i dagtilbud, siger Kirsten Jørgensen.