05. april 2017

Sådan kan du arbejde med ledelse og organisering af tværgående indsatser

KLK har samarbejdet med 25 kommuner i KL’s styrings- og effektiviseringsprogram om ledelse og organisering af tværgående indsatser på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Nu har vi samlet de bedste erfaringer og lavet en model.

Ledelse, organisering og styring af tværgående forløb for de borgere, der har mange kontaktpunkter i kommunen, er en kompleks og svær øvelse. Men der er god grund til at interessere sig for dette arbejde i den enkelte kommune. For bedre tværgående forløb sikrer ikke kun bedre forløb for borgerne, men kan også ses på kommunens bundlinje. Det er der heldigvis mange kommuner, der har fået øje på, og flere har sat et arbejde i gang i forhold til at ændre processer, arbejdsgange og styringspraksis i forhold til de tværgående borgerforløb.

KLK har arbejdet tæt sammen med 25 kommuner i SEP (KL’s styrings- og effektiviseringsprogram) om netop dette emne. Her har fokus været på videndeling kommunerne imellem, men også på udvikling af modeller og ”good practice”. Vi har samlet de bedste erfaringer og udarbejdet en model, som er udgangspunktet for en kommunerettet indsats.

 

Modellen er generisk i den forstand, at den kan bruges som analytisk tilgang i langt de fleste kommuner, uanset hvordan den nuværende organisatoriske praksis og tradition ser ud. Hovedvægten i modellen ligger på det organisatoriske (re)design og den/de lederroller og kompetenceprofiler, der er brug for at udvikle for at understøtte den tværgående indsats. 

Borgernes oplevelse af deres forløb og relation til kommunen indgår som en væsentlig del af modellens redesignfase. Det er vores erfaring, at den organisatoriske forankring, stærke governancestrukturer samt solide kompetencer blandt både ledere og medarbejdere er helt afgørende for at hjemtage den økonomiske gevinst og forbedre borgernes oplevelse af tværgående og sammenhængende ydelser.

Uanset hvor i processen din kommune er mest udfordret i forhold til de tværgående borgerforløb, kan KLK hjælpe jer videre. Vi har stærke konsulentprofiler med praksiserfaring, der i samarbejde med jer kan skabe den værdi, I har brug for.

For yderligere kontakt: Chefkonsulent Kasper Jessen-Winge, kjew@kl.dk, 21 96 19 76.