05. april 2017

Revideret henvisning fra læge til kommunale forebyggelsestilbud og revideret afslutningsnotat fra kommune til praktiserende læge

Der skal implementeres to reviderede MedCom standarder, der anvendes i forbindelse med henvisning til kommunale forebyggelsestilbud og ved afslutning af forebyggelsesforløb i kommunen.

Sundhedsstyrelsen publicerede i juni 2016 anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne betyder, at praktiserende læger og sygehuslæger fremover skal henvise borgeren til en afklarende samtale i kommunen. Lægen har fortsat mulighed for at henvise til specifikke forebyggelsestilbud. Til at understøtte at det bliver nemt for lægerne at henvise til en afklarende samtale, er der foretaget en revision af henvisningsstandarden. Der er ligeledes foretaget en revision af epikrisen, som kommer til at hedde et afslutningsnotat. Det sendes til praktiserende læge, når forebyggelsesforløbet afsluttes.

 

Detaljerede oplysninger om den tekniske implementering og tidsplanen for implementeringen henvises til MedComs notat vedrørende henvisning til kommunale forebyggelse.